คลิ๊ปสื่อไอที นักศึกษาสาธาฯ ปี 1 – 2/2555

สื่อและเทคโนโลยี

สื่อและเทคโนโลยี

วีดีโอคลิ๊ปนักศึกษาสาธาฯ ปี 1 – 2/2555


6 ก.พ.56 มีโอกาสนำคลิ๊ปของนักศึกษามารวมเป็น playlist ของ youtube.com ทำให้มีจุดเข้าถึงได้ง่าย และฝากลิงค์ไว้กับโฮมเพจวีดีโอช่วยสอน โดยค้นจาก google.com ด้วยคำว่า “วีดีโอช่วยสอน” แล้วไปหารายการที่ 97.15
สำหรับตอนนี้ เป็นการแนะนำเทคโนโลยี ตอนละ 1 นาทีมีทั้งหมด 13 ตอน จาก 13th warrior เป็นงานชิ้นหนึ่งของนักศึกษาปี 1 ในตอนต้นของวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน นักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ม.เนชั่น

Tags: , ,

Leave a Reply

*