ความสำคัญของการวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ความสำคัญของงานวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลัย การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย งานที่อาจารย์ทุกคนได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยคืออาจารย์จะต้องทำตามพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์บางท่านเห็นว่าแค่งานสอนเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาพอสำหรับทำงานวิจัยแล้ว แต่หากอาจารย์คิดที่จะมีรายได้เพิ่มจากภาระงานสอนเพียงอย่างเดียว อาจารย์จะไม่ได้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ความสำคัญของการทำวิจัยคือการพัฒนาองค์ความรู้ เกิดทฤษฎีใหม่ ค้นคว้าให้รู้มากยิ่งขึ้น

นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้แล้ว งานวิจัยยังเป็นที่มาของรายได้ของอาจารย์ จะเห็นได้ว่า อาจารย์สามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ ขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเมื่ออาจารย์ทำงานวิจัยแล้ว อาจารย์ก็ควรจะนำเสนอบทความทางวิชาการในเวทีวิชาการต่างๆ ซึ่งจากประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่นก็ให้เงินสนับสนุนงานวิจัย และการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และเมื่ออาจารย์มีการเสนอบทความเท่ากับอาจารย์ทำให้ตนเองเป็นที่รู้จักกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย และเมื่อสังคมภายนอกรู้จักอาจารย์แล้ว ก็อาจจะชวนอาจารย์มาร่วมทำงานวิจัย ก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น

เมื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ อาจารย์ก็นำความรู้ที่ได้รับจากการทำงานวิจัยนั้นมาสอนนักศึกษา เป็นตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา จะเห็นได้ว่าการทำวิจัยทำแล้วมีแต่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวอาจารย์ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา

 

อ.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา

ผู้รวบรวมองค์ความรู้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*