สัมมนารปศ

ความหมายของการเรียนสัมมนา

  • สัมมนา ที่ใช้ในต่างประเทศ หมายถึง….วิธีสอนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นหนักในด้านการวิจัย ค้นคว้า และ การแก้ปัญหาที่นักศึกษากลุ่มนั้น ๆ  มีความสนใจร่วมกัน  วิชาที่สอนใน รูปแบบสัมมนาเป็นวิชาระดับสูง..เป็นการเรียนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อประมวลความรู้ในสิ่งที่เรียนมาผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ และ ประสบการณ์ในสาขานั้นเป็นอย่างดี  จึงมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักแก้
  • ปัญหา หรือ ค้นคว้าร่วมกัน โดยอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล และ การใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ที่มีอยู่  เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหา หรือ  การวิจัยค้นคว้าสัมมนาในประเทศไทย  คือ วิธีการสอน คือ มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการ   แก้ปัญหา หรือ วิจัยค้นคว้าร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนความรู้   ความคิดเห็น และ ประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ ร่วมกันในการแก้ปัญหา หรือการวิจัยค้นคว้านั้น ๆ

 

เว็บไซต์คณะสังคมฯ คลิกที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*