โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร” เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการวิจัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”  เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

km เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*