คลังเก็บรายวัน: 06/06/2018

แนวทางการพัฒนารายได้สู่ชุมชน : การพัฒนาแป้งเพื่อสุขภาพ

                ในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สถาบันพัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

คู่มือการใช้งานระบบลาหยุดงาน

ขั้นตอนการลาหยุดงานผ่าน Web Nationhouse … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานบริหารทรัพยากรบุคคล, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

เผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

Study Blog สนุกสนาน

วันนี้มาเรียนรู้เรื่อง Blog จาก คุณครูเป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ใส่ความเห็น

เผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น

    1 วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสังคมศาสตร์ฯ, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การปรับปรุงหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตร

โพสท์ใน งานหลักสูตรและการเรียนการสอน | ใส่ความเห็น

การคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

การคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานทะเบียน, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

สัมมนารปศ

ความหมายของการเรียนสัมมนา สัมมนา ที่ใช้ใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น

แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาคณะว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ, การจัดการความรู้, ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ใส่ความเห็น

คู่มือ Che QA Online System ระดับหลักสูตร

คู่มือ Che QA Online System ระดับหลักสูต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ, การจัดการความรู้ | ใส่ความเห็น