คลังเก็บหมวดหมู่: Thai language

Thai Language – Comparisons

Structural Practice: “maȃk kwaà”, “dii k … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Occupations

Structural Practice: “aa-chiîp kaan ngaa … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Verb to “Get”, Verb to “Want”

Verb to “Get”, Verb to “Want”            … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Family & Kinship Terms

“khrͻ̑ͻp khrua sùk săn” Vocabulary  paȃ  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Complex Vowels

Short Complex vowels Long Complex Vowels … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Colors in Thai

Colors in Thai White  =      siĭ  khaăw  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Positive & Negative Sentences

Vocabulary Positive Statements Negations … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Days of the week and Months

Day of Week Thai Day wan Week sàp daa Mo … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Yes-No Questions and Tag Questions

Yes-No Questions and Tag Questions We pu … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Thai Language – Classifiers

CLASSIFIERS Classifiers in Thai language … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น