คลังเก็บผู้เขียน: penai penai

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร” เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ใส่ความเห็น

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อชุมชน

สรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัย โดยภาพรวมจาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, Uncategorized | ใส่ความเห็น

KM.การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ใส่ความเห็น

KM.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

จากการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ใส่ความเห็น