คลังเก็บผู้เขียน: งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนฯ จ.น่าน ปีการศึกษา2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนน่าน2561

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์รับนักศึกษา ปีการศึกษา2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษา2560

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์รับนักศึกษา ปีการศึกษา2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษา2559

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

ประกาศการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่อเนื่องค้นหาตัวตน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่อเนื่อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนฯ จ.น่าน ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทุนฯ จ.น่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น