คลังเก็บหมวดหมู่: คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การพัฒนาแนวทางการสร้างผลงานวิจัยในชุมชนสำหรับอาจารย์ใหม่

เรื่อง การพัฒนาแนวทางการสร้างผลงานวิจัยใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การพัฒนาแนวทางการนิเทศงานวิชาฝึกประสบการณ์สร้างเสริมวิชาชีพสาธารณสุข สำหรับอาจารย์ใหม่

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) : ปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การดำเนินงานจากการจัดการความรู้ (KM) : ประเด็นด้านการพัฒนางานวิจัย

ผลการดำเนินงานจากการจัดการความรู้ (KM) : … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิจัยพัฒนา | ใส่ความเห็น

การพัฒนาแนวทางการนิเทศงานวิชาฝึกประสบการณ์สร้างเสริมวิชาชีพสาธารณสุข สำหรับอาจารย์ใหม่

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) : ปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ใส่ความเห็น

โครงการต้นกล้าสา’สุข กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการต้นกล้าสา’สุข กิจกรรมสร้างข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

โครงการการหยุดยั้งวัณโรคในกลุ่มอาชีพมัดหอมและกระเทียม

บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัณโ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

โครงการบ้านน้ำโจ้ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

บทนำ   ความเป็นมาและความสำคัญ ด้วยโรคไข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ 1 บทนำ  คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการ “รู้ก่อน ปลอดภัย ห่างไกล โรคตาแดง”

บทนำ ในปัจจุบันโรคตาแดง เป็นโรคติดต่อซึ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ใส่ความเห็น

โครงการ “เบาหวานป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ เพียงรู้และเข้าใจ”

“เบาหวานป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ เพียงรู้แล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ใส่ความเห็น