คลังเก็บหมวดหมู่: KM:การเรียนการสอนและวิจัย

นวัตกรรมในสถานศึกษา.

นวัตกรรมในสถานศึกษา. Innovation Manageme … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การบริหารจัดการยุคใหม่, KM:การเรียนการสอนและวิจัย, Uncategorized, คณะบริหารธุรกิจ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การดำเนินงานจากการจัดการความรู้ (KM) : ประเด็นด้านการพัฒนางานวิจัย

ผลการดำเนินงานจากการจัดการความรู้ (KM) : … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิจัยพัฒนา | ใส่ความเห็น

การพัฒนาแนวทางการนิเทศงานวิชาฝึกประสบการณ์สร้างเสริมวิชาชีพสาธารณสุข สำหรับอาจารย์ใหม่

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) : ปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ใส่ความเห็น

การกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน

KM  เรื่อง การกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ความรู้เรื่องโอ่งชีวิต และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย

  โอ่งชีวิต หรือโอ่งเศรษฐกิจ คือ เค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความรู้เรื่องแผนที่ความคิด และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย

แผนที่ความคิด (Mind Map) คือ แผนผัง (Dia … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ความรู้เรื่องต้นไม้ชุมชน และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย

ต้นไม้ชุมชน คือ เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความรู้เรื่อง Body Scan และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย

ตรวจเช็คร่างกาย (Body Scan) คือ เครื่องม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความตระหนักต่อความเป็นส่วนตัวของนักเรียนมัธยมปลาย (Privacy)

วิทยากรได้เล่าเรื่องการจัดการความรู้ในปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

กระบวนการเสนอผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พบรายงานว่า  ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น