คลังเก็บหมวดหมู่: KM:การเรียนการสอนและวิจัย

ความตระหนักต่อความเป็นส่วนตัวของนักเรียนมัธยมปลาย (Privacy)

วิทยากรได้เล่าเรื่องการจัดการความรู้ในปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

กระบวนการเสนอผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พบรายงานว่า  ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์

วิทยากร  ศ.ดร.วัลลภ  ลำพาย 23 มิถุนายน 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ความสำคัญของการวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ความสำคัญของงานวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการทวนสอบ

คู่มือทวนสอบรายวิชา-ตาม มคอ.1 มคอ.2 และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ปรากฎใน TCI

รายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ปรากฎใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อชุมชน

สรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัย โดยภาพรวมจาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (KM): เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (K … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, การจัดการความรู้, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้(KM) : การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

การจัดการความรู้(KM): การทำวิจัยเพื่อเข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (KM) : แนวปฏิบัติในการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (K … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น