Archive for the ‘คณะนิติศาสตร์’ Category

การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

Tuesday, June 7th, 2016

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ระหว่างศูนย์ลำปางและบางนาขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้” 

เป็นการสรุปผลการจัดการความรู้ตลอดทั้งปีของแต่ละคณะและสำนัก ว่าเป้าหมายที่เกิดขึ้นในปีนี้สำเร็จมากน้อยเพียงใด หรือเกิดปัญหาอะไร และมีดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ L ศูนย์ บางนา

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ ศูนย์ บางนา

 

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ศูนย์ ลำปาง

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1171768656196148&type=1

 

 

คำตอบของคำถาม กฎหมายยากไหม

Wednesday, March 10th, 2010

กฎหมายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเรา กับสังคม กับการเมือง กับเศรษฐกิจ กับประวัติศาสตร์ มายาวนานมากๆแล้ว

ที่สำคัญสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เราจึงมักจะทำความเข้าใจและจดจำได้ง่ายจริงมั๊ยคะ

ลองย้อนคิดดูนะคะว่า กฎหมายใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับเราขนาดไหนกัน

เกิดมากฎหมายครอบครัว ก็บอกเราว่า เราเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่ผู้ให้กำเนิด พออายุ ๑๕ กฎหมายก็ให้เราไปทำบัตรประชาชน พออายุ ๑๗ อยากหมั้น อยากแต่งงาน ก็ไปขอความยินยอมจาก คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ปกครอง ก็แต่งงานกันได้ พอแต่งงานไปแล้ว กฎหมายก็บอกว่า สามีภริยาต้องดูแลกันฉันสามีภริยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูกัน แม้วาระสุดท้ายของชีวิต เราก็มีกฎหมายมรดกมาช่วยดูแล

ระหว่างเรียนเราก็เคยทำสัญญากู้ยิมเงินเพื่อการศึกษา เราก็เคยไปตกลงซื้ออุปกรณ์การศึกษาหลายอย่างตามกฎหมายเรื่องการซื้อขาย เราให้คำมั่นกับพ่อแม่หลายเรื่อง ก็กฎหมายนิติกรรมสัญญา

เราเผลอไปขับรถชนใคร หรือใครมาขับรถชนเรา ก็กฎหมายละเมิด ใครมาขโมยของเรา ก็กฎหมายอาญา

ดังนั้น ใครที่สนใจสังคม สิ่งแวดล้อม รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ หรือ เอาง่ายๆเห็นคนทะเลาะกันแล้วทนเฉยไม่ได้ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูหนัง ละครน้ำดี น้ำเน่า เกาหลี จีน ญี่ป่น แล้วคิดตามว่า ทำไมหนอ ถึงเป็นเช่นนี้  ลองค้นหาตัวเองดูนะคะว่า เราชอบแบบไหน ชอบคิด วิเคราะห์ ชอบพูดชอบจา ชอบช่วยเหลือคน อยู่นิ่งไม่เป็น ลับสมองประลองปัญญาตลอด สนใจสิ่งรอบข้างหรือไม่…..นี่คือบางส่วนของคนเรียนกฎหมายนะคะ   ….. นั่นก็เพราะข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่เราชอบเหล่านี้ จะกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญในการทำความเข้าใจกฎหมาย และเป็นบทเรียนอย่างหนึ่ง หรือ กรณีศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เราเรียนกฎหมายได้สนุกมากยิ่งขึ้น แน่นอนคะ

เพราะเราคิดว่า “การเรียนกฎหมายไม่ใช่อ่านและทำความเข้าใจตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น”

การเรียนกฎหมายไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของคนที่อยากเรียนนะ จะบอกให้ เพราะการเรียนกฎหมายแบบสร้างสรรค์ จะทำให้เราสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น มาร่วมสรรค์สร้างความยุติธรรมให้สังคมนี้ด้วยกันนะคะ

บทความโดย อ.คนึงสุข  นันทชมภู

http://blog.eduzones.com/yonokcreativelaw/43915

ความหมายของความยุติธรรม

Wednesday, March 10th, 2010

วันนี้ขอเสนอคำว่า “ความยุติธรรม” (มีใครเกิดทันรายการภาษาไทยวันละคำบ้างหนอ….บ่งบอกอายุเล็กน้อยนะคะ) ……………………………. “ ความยุติธรรม ” เป็นคำที่ให้คำนิยามได้ยากที่สุดคำหนึ่งในทุก ๆ ภาษา เชื่อได้ว่าความยุติธรรมของแต่ละบุคคลคงแตกต่างกันไป เช่น เจ้าหนี้ มองความความยุติธรรม คือ การที่ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ครบถ้วน ลูกหนี้ มองความยุติธรรม คือ เจ้าหนี้ควรคิดดอกเบี้ยให้น้อยลง หรือผ่อนชำระหนี้ให้บ้าง โจทก์ มองว่าความยุติธรรม คือ ศาลพิพากษาให้ชนะคดี จำเลยมองว่า ความยุติธรรมคือ ศาลยกฟ้องตนเอง ………………………. แล้วความจริง ” ความยุติธรรม” คืออะไร ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานให้คำนิยามคำว่า “ ยุติธรรม ” ว่าคือ ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล ซึ่งความยุติธรรม เป็นสิ่งหนึ่งที่นักกฎหมายทุกคนต้องคำนึงถึง เพราะเป็นหน้าหนึ่งของนักกฎหมายที่ต้องผดุงความยุติธรรรม(ดูเป็นหนังจีนมากมาย) ยังไม่พอต้องมีความ “เที่ยงธรรม” ด้วย เอาแล้วคะ…. แล้วความเที่ยงธรรมหล่ะ คืออะไร คำว่า “ เที่ยงธรรม ” มีความหมายว่า “ ตั้งตรงด้วยความเป็นธรรม ” แล้วมันหมายความว่าอะไร …………………………….. เอาเป็นว่า อ.กิ๊ก ค้นหาจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ดังนี้ “ คุณ ” หมายความว่า ความดีที่มีประจำอยู่ “ ธรรม ” หมายความว่า คุณความดี ความถูกต้อง “ คุณธรรม ” หมายความว่า สภาพคุณงามความดี “ จริยะ ” หมายความว่า ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ “ ธรรมจริยา ” หมายความว่า การประพฤติเป็นธรรม การประพฤติถูกธรรม “ จริยธรรมา ” หมายความว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ “ จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ” หมายความว่า ข้อที่ผู้ประกอบอาชีพในทางกฎหมายความประพฤติและปฏิบัติ …………………………………. ซึ่งในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ซึ่งในวงการกฎหมายยอมรับและนับถือกันว่า ท่านเป็นผู้รอบรู้และเป็นแบบอย่างในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในทางกฎหมาย ได้ให้ความหมายในเรื่องจริยธรรมของนักกฎหมายไว้ว่า “ จริยธรรมของนักกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดีประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ การดำรงตนในสังคมอย่างนักกฎหมายที่ดี ” …………………………………….. เพราะฉะนั้น ใครที่คิดอยากเรียนกฎหมาย ต้องเข้าใจคำนี้ให้ดีนะคะ เพราะเป็นสิ่งที่นักกฎหมายพึงมี พึงปฏิบัติ ต้องพยายามทำให้ความยุติธรรมตามตัวบทกฎหมาย เข้าใกล้ความยุติธรรมตามความเป็นจริงให้มากที่สุด ……………………………………………………… มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมนี้ ด้วยกันนะคะ

บทความโดย อ.คนึงสุข  นันทชมภู

http://blog.eduzones.com/yonokcreativelaw/41814

ทัศนะเรื่องความรักของ อาจารย์นิติศาสตร์

Wednesday, March 10th, 2010

เค้าว่ากันว่า เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรัก ใครบางคนก็บอกว่า ความรักทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไป รุนแรงหน่อยก็ตาบอด ออกอาการเพียงเล็กน้อยก็แค่เบลอๆ …………………………………… บททดสอบของความรักเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่เราเป็นนักกฎหมาย(ที่ดี) หากเรารู้ว่าคนรักของเราทำผิดกฎหมาย เราจะทำอย่างไรกันดี …………………………………. มาร่วมทดสอบความรักในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

บทความโดย อ.คนึงสุข นันทชมภู

http://blog.eduzones.com/yonokcreativelaw/41487

การเรียนกฎหมายที่โยนก

Wednesday, March 10th, 2010

หลายร้อยเหตุผลของคนที่ไม่อยากเรียนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ไม่อยากท่องจำ ขี้เกียจอ่านหนังสือ หนังสือหนาจะตายไป ไม่น่าสนุกเลยเรียนกฎหมาย และอีกหลายๆๆเหตุผล……

แต่การเรียนกฎหมายทำให้เราสนุกได้ เพราะกฎหมายคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา คุ้มครองเรามาตั้งแต่เกิด (คงจำกันได้ว่าที่เราเคยเรียนมาว่า “สภาพบุคคล เริ่มจากคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก”)การเรียนเป็นกลุ่มเล็ก จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ช่วนทำให้เราเข้าใจกฎหมายมากขึ้น และสนุกกับมันมากขึ้น …..

ทุกคนจึงสามารถเรียนกฎหมายด้วยกันได้ ที่นี่

บทความโดย อ.คนึงสุข นันทชมภู

http://blog.eduzones.com/yonokcreativelaw/41407

โครงการ it & resort

Wednesday, September 2nd, 2009

หากต้องการใช้โปรแกรมกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่แผนกการเงินเป็นอันดับแรก
และติดต่อคุณอนุชิต ยอดใจยา ประสานขอติดตั้งโปรแกรมกับบริษัท
บริการนี้มีค่าบริการติดตั้ง 2000 บาท
ขอแจ้งให้ทุกคนที่สนใจโปรแกรมกฎหมาย นำไปติดตั้งในเครื่องของตน
ได้ทราบถึงระบบ และกลไก เกี่ยวกับการขอใช้โปรแกรมกฎหมายชุดนี้