คลังเก็บหมวดหมู่: คณะสังคมศาสตร์ฯ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์ฯ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, นิติศาสตร์, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

บทความ การจัดการตนเอง สู่สังคมสุขภาวะของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง กรณีศึกษา ห้วยผาดั้น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

มีโอกาสได้อ่านบทความวิชาการเรื่อง &#8220 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสังคมศาสตร์ฯ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร” เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ใส่ความเห็น

โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล

พระภาวนาวิริยคุณ (2555) ได้กล่าวว่า GM5 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การออกแบบ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

กระบวนการเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

กระบวนการเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพ ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการความรู้, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ใส่ความเห็น

กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ppt.บรรยาย การขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะสัง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการความรู้, คณะสังคมศาสตร์ฯ, ประชุม อบรม สัมมนา | ใส่ความเห็น

การวาง plot และ theme ของเรื่อง

การเขียนเรื่องอะไรสักหนึ่งเรื่องที่มีอยู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน English Club, KM:การเรียนการสอนและวิจัย, การจัดการความรู้, คณะสังคมศาสตร์ฯ | 2 ความเห็น

การเป็นนักเขียนไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย

เมื่ออลิซยังไม่ประสีประสา เธอก็ติดตามพี่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน English Club, การจัดการความรู้, คณะสังคมศาสตร์ฯ | ใส่ความเห็น

โครงการ “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง”

อ.ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ อ.แดน กุลรูป และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, ท่องเที่ยว, วิจัยพัฒนา | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น