คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

การจัดการเนื้อหา Blog มหาวิทยาลัยเนชั่น

คู่มือ “การจัดการเนื้อหา Blog &#82 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คู่มือสำหรับการลงทะเบียนเรียน

คู่มือสำหรับการลงทะเบียนเรียน

โพสท์ใน Uncategorized, งานทะเบียน | ใส่ความเห็น

การพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน

การพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน เมื่อว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ (Speexx)

โดย ดร.สุจิรา หาผล เป็นวิทยากร เมื่อวันท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นวัตกรรมในสถานศึกษา.

นวัตกรรมในสถานศึกษา. Innovation Manageme … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การบริหารจัดการยุคใหม่, KM:การเรียนการสอนและวิจัย, Uncategorized, คณะบริหารธุรกิจ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การดูแลรักษาบริเวณภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เอกสาร KM_งานภูมิทัศน์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

นโยบายวช. ด้านมาตรฐานการวิจัย และรูปแบบแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

แนะนำ – พิมพ์พธู

พิมพ์พธู พินทุเสนีย์ ปัจจุบัน เป็นอาจารย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการทวนสอบ

คู่มือทวนสอบรายวิชา-ตาม มคอ.1 มคอ.2 และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อชุมชน

สรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัย โดยภาพรวมจาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, Uncategorized | ใส่ความเห็น