คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการสื่อสาร CSR ระดับอุดมศึกษา

ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก 1. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

โครงการอบรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามพรานริเวอร์ไซด์ และบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซส ซิ่งส์ จำกัด

ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก 1. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

แบ่งปันจากการสัมมนาเรื่อง “เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน”

    ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

เรื่องเล่าจาก “โครงการอบรม เทคนิคการเขียนแผนการตลาดให้ได้ชัยชนะ”

อาจารย์ดรรชกร ศรีไพศาล และ อาจารย์สวรัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

แบ่งปันจากการอบรม“ลูกเล่นใหม่ๆ สำหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบสร้างสรรค์ ( Creative HRM&HRD)”

อยากจะแบ่งปันเรื่องที่ได้ไปอบรมสัมมนา ใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

ชนะเลิศ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2014

to be number one : teenage winner in 201 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พาชมห้องเรียน

พาชมห้องเรียน และห้องประชุม บริเวณชั้น 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

KM Day

วิชาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารคว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

องค์ความรู้จากการสัมมนานิเทศบุคลากร 22 ก.ค. 55

โครงการสัมมนานิเทศบุคลาการ เมื่อวันที่ 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

โครงการอบเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การการจัดท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น