Posts Tagged ‘buddhist’

ความเห็นชาวพุทธ

Wednesday, January 13th, 2016
ความเห็นชาวพุทธ

ความเห็นชาวพุทธ

ความเห็นชาวพุทธ
ในเดือนมกราคม มีข่าวในทางพระพุทธศาสนาหลายประเด็น
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของพุทธศาสนิกชน จำนวน 1016 คน ที่เข้าร่วมงานพิธีมงคลวัฒนยุ
พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ณ วัดธรรมมงคล
ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 ปรากฎผลสำรวจดังนี้
1. บทบาทของวัดต่อสังคม
อันดับ 1 เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย 35%
อันดับ 2 เผยแพร่และสั่งสอนให้ประชาชนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 31.3%
อันดับ 3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม 16.4%
อันดับ 4 ไม่บิดเบือนหลักคำสอน 8.1%
อันดับ 5 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้/การศึกษา 5.7%
2. การสนับสนุนพระพุทธศาสนาจากภาครัฐ
อันดับ 1 สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  28.6%
อันดับ 2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 21.7%
อันดับ 3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาวัดในชนบท  16.5%
อันดับ 4 สนับสนุนกิจกรรมให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 9.3%
อันดับ 5 จัดระบบคัดกรองและควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์ 8.4%
3. บุญหรือการปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุด
อันดับ 1 การเจริญภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) 53.3%
อันดับ 2 การรักษาศีลหรือประพฤติดี 21.7%
อันดับ 3 การให้ปันสิ่งของ (การบริจาค) 14.0%
อันดับ 4 การประพฤติอ่อนน้อม 6.3%
อันดับ 5 การบอกบุญและอนุโมทนาบุญ 2.3%
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208172992743509&set=a.10206803178058998.1073741830.1262180885

โฆษณาเลิกเมา เข้าพรรษา

Monday, August 19th, 2013

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ เรามักจะพบเห็นสื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้ากันถี่กว่าปกติ

โดยโฆษณาดังกล่าวได้ใช้ความเชื่อและกระแสของเทศกาลเข้าพรรษามาเป็นแรงจูงใจ

อดิศักดิ์ จำปาทอง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

หลังจากที่โฆษณาชุดก่อนหน้านี้จะประสบความสำเร็จในเชิงของการรับรู้วลีเด็ดต่างๆ เช่น จน..เครียด..กินเหล้า, เลิกเหล้า เลิกจน, เลิกเหล้าเพื่ออนาคต, ชวนพ่อเลิกเหล้า หนูทำได้, ให้เหล้าเท่ากับแช่ง, ไม่ซ้อนคนดื่ม, เลี้ยงเหล้าในงานบุญ..บาป, เมาแล้วขับ ไม่ใช่แค่ปรับ จะถูกจับคุมประพฤติ จนวลีล่าสุด เลิกเหล้า เข้าพรรษา

แต่มูลค่าการตลาดน้ำเมาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่ประการใด ซ้ำข่าวคราวอุบัติเหตุทางท้องถนนที่มาจากการดื่มสุรา กลับได้ยินหนาหูมากยิ่งขึ้น

เป็นสถิติที่ไม่น่าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่ ที่เมืองไทยจะมีอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 12,000 คน มีผู้บาดเจ็บประมาณปีละ 500,000 คน หรือวันละ 14,000 คน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายปีละกว่าแสนล้านบาท

ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จะประกาศใช้นานหลายปี ประกอบกับการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมตั้งแต่ตี 5 ถึง 4 ทุ่มทางสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลายมาตรการที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอให้ต้องทำควบคู่กันไปจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสียไม่ได้ จะประกาศใช้มานานแล้วเช่นกัน

ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ เพราะกลุ่มธุรกิจเหล้า เบียร์ และไวน์ ต่างก็ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดกันใหม่เกือบทั้งหมด ทางออกของธุรกิจเหล่านี้ทำก็คือ การปรับสัดส่วนของการใช้สื่อใหม่ โดยอาจจะมีการใช้สื่อโทรทัศน์น้อยลง แต่หันไปใช้สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง หรือกิจกรรม Below the line มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารอาจได้รับส่วนแบ่งจากแผนการใช้สื่อไปบ้างแต่คงไม่มากนัก ในขณะที่สื่อออนไลน์ ถึงแม้เม็ดเงินอาจจะยังน้อยเมื่อเทียบกับสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ แต่ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค

ไม่ว่าแคมเปญรณรงค์งดเหล้าจะโหมกระหน่ำรุนแรงแค่ไหน แต่ตลาดของน้ำเมาก็ยังขยายตัวมากขึ้นทุกปี เพราะสินค้าซื้อง่าย ขายคล่อง ไม่เว้นแม้แต่ร้านค้าโชห่วยปากซอย ร้านข้าวแกง มีวางขายกันเกลื่อน และเป็นที่น่ากังวลใจจากผลการสำรวจทัศนคติของเด็กและเยาวชนที่พบว่า เด็กและเยาวชนอยากจะดื่มเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเมื่อถึงวัย 18 ปี ทั้งนี้เนื่องมาจากชื่นชอบแคมเปญโฆษณาเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา และมีการแจกผ้าห่มกันหนาวที่มีตราสินค้าประทับอยู่

ดูตัวอย่างการเอาจริงเอาจังในต่างจังหวัด ที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้าน้ำเมากัน เมื่อนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ที่สั่งปลดป้ายโฆษณาเบียร์ดังยี่ห้อหนึ่ง รวมถึงสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในงาน เช่น สื่อบอลลูน สื่อผ้ากันเปื้อน รวมถึงการเข้มงวดกวดขันห้ามไม่ให้จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในงานมหกรรมอาหาร เมืองคอน ฟู้ดแฟร์ 56 เมื่อปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่น่าจะต้านทานกับแคมเปญสื่อสารการตลาดของสินค้าน้ำเมาที่โหมกระหน่ำกันอยู่ในขณะนี้

จึงอยากจะขอวิงวอนให้ภาครัฐเอาจริงเอาจังกับแคมเปญสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังมากขึ้น เพราะการบังคับให้ต้องแสดงข้อความเตือน เช่น สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ สุราเป็นเหตุให้เซ็กซ์เสื่อมได้ สุราเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ สุราเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ และสุราเป็นเหตุให้ทำร้ายครอบครัวและสังคมได้ อาจจะไม่เพียงพอ เพราะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่เมาแล้วขับซึ่งเป็นจำนวนมากมายหลายเท่าตัว

และยังจะช่วยทำให้ภาพของการจัดระเบียบสังคมเด่นชัดมากขึ้นอีก หลังจากที่รัฐได้จัดระเบียบสังคมไปแล้วหลายเรื่องอย่างต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด การพนัน หวยใต้ดิน สถานบันเทิง และอื่นๆ

โดย : อดิศักดิ์ จำปาทอง กรุงเทพธุรกิจ
http://bit.ly/1eGgkdI

เชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธอุดมมงคลโมลีโลก

Friday, April 1st, 2011
buddhist

buddhist

เชิญร่วมพิธีเททองหล่อ “พระพุทธอุดมมงคลโมลีโลก” ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 36 นิ้ว พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. มีประธานฝ่ายฆราวาส คือ นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ประธานฝ่ายสงฆ์คือ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกพุทธาภิเษก 4 มุม คือ ครูบาบุดดา วัดหนองบัวคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง ครูบาบุญมา วัดสันกลาง อ.เมือง จ.ลำปาง ครูบาชัยมงคล วัดไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

สามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยโยนก (กองบุญเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย) เลขที่บัญชี 755-0-03703-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแลมป์เทคลำปาง
+ http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=502220