Posts Tagged ‘calendar’

ปฏิทินของ gmail.com

Friday, March 2nd, 2012
gmail calendar

gmail calendar

ปฏิทินของ @gmail.com หรือ @nation.ac.th
เป็นระบบช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
สมาชิกทราบตารางการทำงานของกันและกัน หรือของหัวหน้า
หากนำไปใช้ในองค์กร ผ่าน domain name ขององค์กร
ก็จะช่วยให้การทำงานของสมาชิกองค์กรสะดวกสบาย
ยังมีบริการที่เรียกว่า google apps อีกหลายประเภท

กรณีของมหาวิทยาลัยเนชั่น บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถค้น และเปิดปฏิทินของเพื่อนในองค์กรได้
ถ้าเจ้าของปฏิทินให้สิทธินั้น

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiall.com/google/

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

Thursday, March 10th, 2011
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 เฉพาะเดือนมิถุนายน 2554 มีกิจกรรมเยอะมากครับ ตั้งแต่ต้นเดือนก็เข้าหอพัก รับน้องใหม่ จากนั้นก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ก่อนจะมีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสใหม่ แล้วจึงเปิดภาคเรียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2554

เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักรับนักศึกษาที่งานทะเบียน เป็นผู้จัดทำกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 แล้วได้ส่งข้อมูลนี้เข้าระบบปฏิทินของ http://class.yonok.ac.th ดังภาพ

ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบได้นก 2 ตัว

Wednesday, December 23rd, 2009
ปฎิทินที่ใช้งานใน มูเดิ้ล ปฎิทินที่ใช้งานใน มูเดิ้ล

24 ธ.ค.52 ระบบปฏิทินกิจกรรมที่ใช้ร่วมกันทั้งองค์กรก็เป็นแบบหนึ่ง คือ ทุกคน 1 ระบบ แต่แบบอื่นก็มี เช่น 1 คน 1 ระบบ หรือ 1 หน่วยงาน 1 ระบบ หรือ 1 คนหลายระบบ หรือ 1 หน่วยงานหลายระบบ คนในสำนักไอทีเคยใช้แบบ 1 คนหลายระบบมาแล้ว พบว่าปัญหาคือใช้กันคนละแบบจะดูของใครก็ต้องเปลี่ยนระบบให้ตรงกับคนนั้น อย่างบริการของ gmail.com hotmail.com yahoo.com หรือ yonok.ac.th แล้วก็ล้มไปในที่สุด คุณธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ คุณอรรถชัย เตชะสาย หรือคุณอนุชิต ยอดใจยา ให้ข้อมูลได้ เพราะใช้งานแต่ละทีไม่รู้จะใช้ระบบใด มีกันอยู่หลายระบบ ก็เพราะขาดการรวมศูนย์ เหมือนจับปูใส่กระโด้ง
     ถ้าใครจะนำระบบปฏิทินกิจกรรมมาใช้ ก็ใช้ระบบนี้ได้เพราะมีมาแล้วหลายปี ขาดแต่ผู้ใช้ คือ http://class.yonok.ac.th ที่มีบริการให้อาจารย์สามารถเขียนกิจกรรมของเว็บไซต์ประกาศให้ทุกคน หรือนักศึกษาได้ทราบ หรือจะบันทึกกิจกรรมของตนเอง ไว้ดูคนเดียวก็สามารถทำได้ จากภาพจะเห็น 3 ส่วนคือ 1) เมื่อเข้าสู่ระบบและเข้าปฏิทินของมูเดิ้ลจะสร้างกิจกรรมใหม่ได้ 2) การสร้างกิจกรรมเลือกระหว่าง กิจกรรมของสมาชิก หรือกิจกรรมของเว็บไซต์ 3) ผลคือกิจกรรมของสมาชิก จะไม่แสดงผลเมื่อสมาชิกท่านอื่นเข้าสู่ระบบ แต่กิจกรรมของเว็บไซต์จะเห็นกันทุกคน ระบบนี้ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย เพราะเป็นเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย จุดเด่นคือเร็วที่สุด