Posts Tagged ‘nation’

กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย 2559 (ปลูกฝ้ายถักทอ สืบสานตำนานจุลกฐิน)

Sunday, August 21st, 2016

20 ส.ค.59 กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย 2559 (ปลูกฝ้ายถักทอ สืบสานตำนานจุลกฐิน)
ณ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
มีอัลบั้มภาพ และคลิ๊ปโดยมืออาชีพขั้นเทพให้ชมหลายจากหลายท่าน

กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย

กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย

ม.เนชั่นจัดปลูกฝ้ายจุลกฐินรับน้องใหม่ 2559
โพสต์ข่าวในช่องเนชั่น
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378513709/

คลิ๊ปวิ่งขึ้นเนิน Spirit มนัสการพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/nivate2012/videos/952848771528562/

พี่น้องร่วมใจวิ่งขึ้นเนิน Spirit มนัสการพระพุทธรูปปางนาคปรก 33 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213787828687085/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952836978196408&set=oa.1213787825353752
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952838838196222&set=oa.1213787825353752

ข้าวแลงขันโตกต้อนรับนักศึกษาใหม่ 52 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213021208763747/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952169204929852&set=oa.1213021205430414

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 36 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213015602097641/

พิธีมอบทุนในห้องประชุม 25 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212858398780028/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=951977961615643&set=oa.1212858388780029
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=951978071615632&set=oa.1212858388780029

พิธีมอบทุนบนเวที 20 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212854172113784/

กิจกรรมรับน้อง 29 ภาพ
โดยคุณสราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1211399812259220/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415011541859612&set=oa.1211399795592555

กิจกรรมรับน้องนิเทศ 59 ภาพ
โดยคุณสราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1207481469317721/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1408506225843477&set=oa.1207481475984387

กิจกรรมรับน้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 ภาพ
โดยคุณสราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1207486192650582/

ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง 38 ภาพ
โดย อ.ดรรชกร
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1211300478935820/
https://www.facebook.com/616217491803441/photos/a.1116173375141181.1073741857.616217491803441/1116174011807784/

ภาพจาก drone ของ อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ 6 ภาพ
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212667928799075/
https://www.facebook.com/NationUNews/photos/pcb.1061568717253546/1061565310587220/

คลิ๊ปกิจกรรมกลางคืน และมีอีกหลายคลิ๊ป
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/NTUsmo/videos/935045266638930/

คลิ๊ปกิจกรรมบนรถไฟ
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/NTUsmo/videos/934103713399752/

คลิ๊ปนำเสนอวิธีเดินทางไปหัวลำโพง ขึ้นรถไฟฟ้าด้วย
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1209791559086712/

รูปกิจกรรมของฐานที่ 8 ฐานลำเลียงน้ำ 88 ภาพ
โดย Roong S’Ky
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212838885448646/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1257393037627867&set=oa.1212838878781980

อัลบั้ม 232 ภาพ
โดย peerapat.rungroj
https://www.facebook.com/peerapat.rungroj/media_set?set=a.1168043556551616.1073741833.100000379477171
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1168057833216855&set=a.1168043556551616.1073741833.100000379477171

พิธีเปิดและเดินขึ้นดอย 101 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213772352021966/

ม.เนชั่น รับน้องสร้างสรรค์ใส่ใจประเพณีพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย 126 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1213779088687959

อัลบั้ม โดย Thisisa Book
วิ่งขึ้นดอย 45 ภาพ (ชุดที่ 9)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214070745325460/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207770341638964&set=pcb.1214070745325460
ก่อนวิ่ง 42 ภาพ (ชุดที่ 8)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214054605327074/
นั่งรอวิ่ง 42 ภาพ (ชุดที่ 7)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214043231994878/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207770169394658&set=pcb.1214043231994878
ตั้งขบวน 36 ภาพ (ชุดที่ 6 มีภาพผมกับอ.ชินพันธ์ในอัลบั้มนี้)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214018175330717/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207769962949497&set=pcb.1214018175330717
รอตั้งขบวน 40 ภาพ (ชุดที่ 5)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214005375331997/
เดินถึงลาน 40 ภาพ (ชุดที่ 4 มีภาพผมกับวรรณ)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213976765334858/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207769646981598&set=pcb.1213976765334858
ระหว่างเดินขึ้นดอย 40 ภาพ (ชุดที่ 3)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213976765334858/
เริ่มเดินขึ้นดอย 40 ภาพ (ชุดที่ 2)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213959675336567/
พิธีเปิดงาน 33 ภาพ (ชุดที่ 1)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213937958672072/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207769122328482&set=pcb.1213937958672072

ม.เนชั่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

Thursday, December 11th, 2014

ม.เนชั่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557
(Local Economy Development)

ntc2014

ntc2014

มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ภายใต้กรอบ (Theme) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาประเทศ และ ส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดลำปางเป็นนครแห่งการศึกษา “LAMPANG U – TOWN : Local Economy Development” ในระหว่าง วันเสาร์ ที่ 13 และวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง / ฟรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเนชั่น เล็งเห็นความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดให้มีโครงการ “ประชุมวิชาการนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ” ภายใต้กรอบ (Theme) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ให้เป็นเวทีประชุมวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันการอุดมศึกษาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยบูรณาการกิจกรรมวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาเข้าไว้ด้วยกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างฐานกำลังของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
โดยในวันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557 พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น, คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ Associate Professor Akihiro Fujihara, Management and Information Sciences, Fukui University of Technology กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น, การนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “Network Design for Connecting Anytime Anywhere: An Introduction to Delay Tolerant Network” โดย Associate Professor Akihiro Fujihara, Fukui University of Technology, การเสนอผลงานวิชาการระหว่าง Fukui University of Technology & Nation University “The Charm of two cities : Fukui & Lampang” Short Films of Local Towns attentions by Associate Prof. Tsuyoshi KIGAWA, Fukui University of Technology Short films of local towns Situation โดย อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น , The Charm of Lampang โดย คุณภูว์ต้นน้ำ พันลา และคุณชลทิศ ดีสาระ, The Charm of Bangkok and Phitsanulok โดย อาจารย์อดิศักดิ์ จำปางทอง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น, การนำเสนอโปสเตอร์และบูธ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Fukui University of Technology & Nation University, การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มที่ 1, การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มที่ 2, การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง Fukui University of Technology & Nation University “Design and Use of Local Material”, การแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น : กรณี Fukui University of Technology และการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Fukui University of Technology & Nation University ในหลักสูตร BA/Information Section/Design
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากกิจกรรม Work shop เรื่อง“Design and Use of Local Materials” Design and Use of Lampang Phasin (ผ้าซิ่นลำปาง) โดย Professor Koichi Nishio, Fukui University of Technology, “Design and Use of Fukui Traditional Paper” โดยอาจารย์ปวินทรัตน์ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และทีมงาน Nation University, การเสวนาและอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การออกแบบ การใช้ Traditional Material and Cultural Exchange โดยคุณอภิวัตร ภูวเศรษฐ์ ประธานหอการค้า จังหวัดลำปาง, คุณนคร โยธาวงศ์ และพระครูศรีโรภาส บุญชู (นิภาธโร) (ชัยชนะ), การนำเสนอโปสเตอร์และบูธ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Fukui University of Technology & Nation University, การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มที่ 3 และการนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มที่ 4

nation university conference : cd

nation university conference : cd

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

โทร.054-265170-6 ต่อ 178

บริษัทจำลอง IT Shop

Friday, July 12th, 2013
it shop

it shop

อาจารย์วิเชพ ใจบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ณ สมนึก แมนชั่น ลำปาง  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เพื่อติดตั้งระบบการยืนยันตัวตน เข้าใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Authentication) ภายใต้โครงการบริษัทจำลอง IT SHOP ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้อาจารย์วิเชพ ใจบุญได้กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการของคณะวิชา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำหลักทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง อันจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาได้มากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้าน “จิตอาสา”  ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาเนชั่น

ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการรับบริการ ทางวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-265170 ต่อ 140 หรือที่อีเมล wichep_jai@nation.ac.th

internet authentication

internet authentication

ระบบรับรองคุณวุฒิ

Friday, June 21st, 2013
คุณวุฒิที่ได้รับการรับรอง

คุณวุฒิที่ได้รับการรับรอง

http://203.21.42.34/acc/index.html
ได้ค้นคำว่า ระบบรับรองคุณวุฒิ จากระบบสืบค้น
พบว่ารัฐบาลไทยทำรายการให้คนไทยสืบค้นหลักสูตรว่าหลักสูตรใดได้มาตรฐาน
ดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ซึ่งมีคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ตัวอย่างนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งในทั้งหมด 90 หลักสูตร
ของ มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก)

http://goo.gl/FONkf

อธิการบดี ฉายภาพของ ม.เนชั่น ใน สยามสาระพา

Saturday, June 8th, 2013
ntu president
ntu president

คลิ๊ปรายการสยามสาระพา
ตอน เปิดโลกการศึกษากับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
ออกอากาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทาง Nation Channel
ดำเนินรายการโดยคุณวรรณศิริ ศิริวรรณ

ในรายการได้พบกับ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ให้ความมั่นใจกับนักเรียนที่จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเนชั่น

Nation University in Siamsarapa episode 5

การแข่งขัน NJ Spelling bee 2013 รอบคัดเลือกประจำภาคเหนือตอนบน

Tuesday, April 9th, 2013

การแข่งขัน NJ Spelling bee 2013
ครั้งที่ 16
ชิงรางวัลทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
รอบคัดเลือกประจำภาคเหนือตอนบน
ระหว่าง … รอประกาศอย่างเป็นทางการ

http://www.njspellingbee.net/


23 พฤศจิกายน 2555 ชมภาพยนตร์เรื่อง spell bound
กิจกรรมร่วมกับสถานทูตอเมริกัน .. มาปี 2556 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
http://blog.nation.ac.th/?p=2380

ประวัติความเป็นมา
http://www.njspellingbee.net/aboutus.php

จาก การแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ แต่หลังจากที่ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 13 ปี โครงการ NJ Spelling Bee ซึ่งเป็นการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปลาย ได้กลายเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับจากทั้งนักเรียนและอาจารย์จากทั่ว ประเทศ นอกจากจะเป็นโครงการใหญ่ประจำปีของ NJ แล้ว Spelling Bee ยังอยู่คู่กับนิตยสารมานานกว่าทศวรรษ โดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในแต่ละปีที่ผ่านมานั้น เราได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

ณ จุดเริ่มต้น NJ Spelling Bee ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการฟังและการสะกดคำ ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการแข่งขันออกไปตามภูมิภาค ต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เช่นเดียวกับในปัจจุบัน โดยรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น การสะกดคำด้วยการเขียนในรอบคัดเลือก และการสะกดคำด้วยปากเปล่าในรอบชิงชนะเลิศ และพิธีกรหลักคนแรกในการแข่งขันนี้ก็คือ แอนดรูว์ บิกสส์ บรรณาธิการของ NJ ในยุคนั้น ซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์คนแรกๆ ของวงการการสอนภาษาอังกฤษในบ้านเรา หลังจากนั้น NJ Spelling Bee ได้มีพิธีกรหน้าใหม่ฝีมือดีอีกหลายคนมาร่วมสร้างสีสันให้กับการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น ‘คริส’ คริสโตเฟอร์ ไรท์ คุณครูภาษาอังกฤษสุดแนวเจ้า ของรายการทอล์คโชว์ Chris Unseen The Show หรือ ‘พี่เต้’ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ จากรายการโทรทัศน์ English Breakfast ซึ่งเป็นพิธีกรคนปัจจุบันของเรา

ถึง แม้ว่าจำนวนนักเรียนในแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมการแข่งขันในยุคแรกๆ จะมีเพียงแค่หลักร้อยต้นๆ เท่านั้น แต่ด้วยรางวัลใหญ่ที่แชมป์และรองแชมป์ระดับประเทศจะได้รับ ซึ่งก็คือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  พร้อมทุนการศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อย่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ก็เป็นสิ่งล่อใจเหล่าผึ้งน้อยนักสะกดคำได้เป็นอย่างดี ทำให้จำนวนผู้เข้าแข่งขัน NJ Spelling Bee จึงเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างในปีล่าสุดนี้มีผู้เข้าชิงชัยในการแข่งขันระดับภูมิภาคในบางภาคมากถึง เกือบพันคน

ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาของ NJ Spelling Bee ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากนี้ เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนที่กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ‘น้องเอมี่’ อาเมเรีย จาคอป มิสทีนไทยแลนด์ปี 2006 ซึ่งโด่งดังจากละครทีวี ธิดาวานร หรือแม้กระทั่งอนาคตคุณหมอเสียงดีแห่งค่าย The Star 6 ‘น้องริท’ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ก็เคยเข้าร่วมแข่งขันสะกดคำกับ NJ ด้วยเหมือนกัน

จากความ สำเร็จและการตอบรับที่ได้รับมาตลอด ทำให้เรามีความตั้งใจที่พัฒนา Spelling Bee ให้เป็นการแข่งขันที่ทันสมัยและเข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยในปีนี้จะเป็นปีแรกที่รูปแบบการแข่งขันจะก้าวไปสู่ยุคดิจิตัล โดยเราได้จัดให้การแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นการแข่งแบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้ง แรก ผ่านทางเว็บไซต์ www.247friend.net ช่องทางนี้จะเปิดกว้างให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน แต่ที่ผ่านมาอาจติดขัดด้วยปัญหาบางประการ เช่น การเดินทาง ค่าใช้จ่าย รวมถึงความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง ได้ทดสอบฝีมือกันก่อน ซึ่งไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใด ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์บวกกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษกับ NJ ได้แล้ว และจากตัวเลขผู้เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากผู้สมัครในปีที่แล้ว ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่า NJ Spelling Bee ในยุคดิจิตัลนี้จะเป็นสื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้สนใจทั่วประเทศอย่างแท้ จริง

หลังจากที่การแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ได้ผ่านไปแล้ว ในตอนนี้เราได้ตัวแทน 500 คนจากแต่ละภาค เพื่อเดินทางมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาคนเก่ง 25 คนเพื่อไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยตำแหน่ง Champ of the Year ประจำปีนี้จะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ Eltham College ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และอาจารย์ที่ปรึกษาของแชมป์จะได้ไปดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่สถาบันเดียวกัน เป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์

การแข่งขันออนไลน์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เวบไซต์ www.njspellingbee.net ที่เพิ่งเปิดขึ้นในปีนี้ จะเป็นศูนย์รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของการแข่งขันในปีนี้ ทั้งอาจารย์และนักเรียนจากทุกภาคสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น เคล็ดลับในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนของตัวเองให้เพื่อนๆ ทั่วประเทศได้รับรู้กัน แต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ การเปิดตัว NJ Spelling Bee Game and Tutor ซึ่งนอกจากจะเป็นเกมสะกดภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใครได้ลองเล่นแล้ว รับรองได้ว่าต้องติดใจ จนเลิกเล่นกันไม่ได้เลยทีเดียว เกมนี้ยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกฝนและเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าแข่ง ขันอีกด้วย

รีบลงทะเบียนกับ www.njspellingbee.net วันนี้ แล้วก็เริ่มฝึกซ้อมเตรียมตัวแข่งกันได้เลย

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

Wednesday, January 9th, 2013
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ในชื่อ “อ.พ.ร.สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2555”  ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 8.30น. – 23.00น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้พลังสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เคารพกติกาในการเล่นกีฬา ทำให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในลังคม
โดยมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
3. สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง
4. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
5. วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปาง
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
7. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
8. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
9. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
11. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
12. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

+ http://www.scribd.com/doc/119583773/

+ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.406048516138906.93906.228245437252549

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 20 ม.เนชั่น

Tuesday, December 18th, 2012

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 20
มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

หน้าที่ 1 / 9

หน้าที่ 1 / 9

หน้าที่ 2 / 9

หน้าที่ 2 / 9

หน้าที่ 3 / 9

หน้าที่ 3 / 9

หน้าที่ 4 / 9

หน้าที่ 4 / 9

หน้าที่ 5 / 9

หน้าที่ 5 / 9

หน้าที่ 6 / 9

หน้าที่ 6 / 9

หน้าที่ 7 / 9

หน้าที่ 7 / 9

หน้าที่ 8 / 9

หน้าที่ 8 / 9

หน้าที่ 9 / 9

หน้าที่ 9 / 9

คิดต่างสร้างเด็กไทย ทาง Nation Channel ที่ ม.เนชั่น

Wednesday, December 12th, 2012
12 expectations of change

12 expectations of change

13 ธ.ค.55 ในโอกาสครบรอบ 12 ปี Nation Channel ได้จัดงานคืนกำไรสู่ประชาชน
โดยจัดกิจกรรม 12 ปี Nation Channel  “12 ความหวัง : ประเทศไทย 2567

2555 + 12 = 2567
Thailand 2024 : 12 expectations of change

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “คิดต่างสร้างเด็กไทย
โดยเด็กไทยในวันนี้จะมีคุณภาพและสติปัญญาแบบไหนในอีก 12 ปีข้างหน้า
ท่ามกลางตัวแบบและกระบวนการบ่มเพาะทางการศึกษาในวันนี้
ดำเนินรายการโดย อรัญญา  ชัยคาม  และ อุมาพร  ธำรงวงศ์โสภณ
สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

Keynote speaker :
– พ.ญ.จันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ ผอ.สถาบันวิทยาการการเรียนรู้(สวร.)

Panelists:
– คุณเรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
– ดร.ม.ล.จันทน์กฤษณา   ผลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการศึกษา สมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
– ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น

กิจกรรมรับน้อง ม.เนชั่น

Friday, August 24th, 2012

กิจกรรมรับน้อง
คุณสุรพล นครชัย นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ