คลังเก็บป้ายกำกับ: report

ปิดร่างรายงานการวิจัย sar51 แล้ว

หน้าจอโปรแกรม การประเมินตนเอง 2550 &#821 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิจัยพัฒนา | ติดป้ายกำกับ , , | 2 ความเห็น

ผลวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนจากการประเมิน .. ออกแล้ว

วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนใน 3 ตารางแรก 13 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิจัยพัฒนา | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ผลวิเคราะห์รายงานการประชุมผู้บริหารตามตัวบ่งชี้ลง Excel

28 ก.ค.52 ได้รับมอบหมายจาก อ.ศศิวิมล แรง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชุม อบรม สัมมนา | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

รายงานการทำงานต่อคณบดีฯ 4/2552

3 ก.ค.52 1)นำเสนองานวิจัยงานศพฯ กทม. ที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

รายงานการทำงานต่อคณบดีฯ 2/2552

8 มิ.ย.52 1)จากการประชุมคณะครั้งแรกของปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รายงานการทำงานต่อคณบดีฯ 1/2552

เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 1)การอบรม : กลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น