Thai Language – Colors in Thai

Colors in Thai

White  =      siĭ  khaăw                      Yellow        =  siĭ luăng

Black  =      siĭ dam                           Red             =  siĭ dɛɛng

Blue =       siĭ faá                                       Brown        =  siĭ námtaan

Purple  =     siĭ muâng                       Green                   =  siĭ khiăw

Gray    =     siĭ thao                           Gold           =  siĭ thͻͻng

Silver   =     siĭ ngәn      

 

phleeng Thai  (Thai song)

“Lͻͻy Krathong”

 

wan phen duan sìp sͻͻ̌ng                  nám kͻ̑  nͻͻng  tem  thà-lìng  

rao thang-laăy chaay yĭng                 sànùk  kan jing  wan lͻͻy krathong  

lͻͻy lͻͻy krathong  lͻͻy lͻͻy krathong                 

lͻͻy krathong kan lɛɛ́w            khͻ̌ chən nͻͻ́ng kɛɛ̂w maa ruȃm ram wong 

ram wong wan lͻͻy krathong                     ram wong wan lͻͻy krathong  

bun jà song hȃi rao sùk jai                bun jà song hȃi rao sùk jai

 

“Cháang Cháang Cháang”

cháang  cháang  cháang                     nͻͻ́ng khəəy hĕn cháang r plaàw

cháang man tua too mȃi bao             jàmùk yaaw yaaw  riȃk waȃ  nguang

mii khiȃw tȃi nguang riȃk waȃ  ngaa

mii huŭ mii taa haăng yaaw

 

Drills

rao thang-laăy  =                               sànùk          =

kan jing            =                               sùk jai         =

khəəy              =                                hĕn              =

mȃi bao           =                                jàmùk                   =

nguang            =                                ngaa            =

huŭ                 =                                taa              =

haăng                       =                                yaaw           = 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*