Thai Language – Complex Vowels

Short Complex vowels Long Complex Vowels A Combination of Two Single Vowels
ia iaa i + a
ua uaa u + a
ua uaa u +  a
ai a + i
  am  
  ao a + o

 

“sĭaa jai jing jing”

 

 

A: phŏm sĭaa jai jing jing pai kin khȃaw yen dȗay mȃi dȃi

B: mȃi pen rai khá

A: khun waȃng wan saŏ wan aa-thít măi khráp

B: waȃng khá

A: Ngán rao pai kin khȃaw yen thîi ráan aa-hăan dȗay kan na khráp

B: kin aa-hăan jiin dii măi khá

A: dii khráp

B: khun jai dii jing jing na khá kreeng jai mȃak

A: yaà kreeng jai

B: khà khun jai dii jing jing

  

Small Quiz

Make a phrase/sentence with the below given words.

 

1. sĭaa jai

…………………………………………………………………………………..

2. dii jai

……………………………………………………………………………………..

3. khȃo jai

………………………………………………………………………………………

4. hĕn jai

………………………………………………………………………………………

5. plɛ̀ɛk jai

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*