Thai Language – Occupations

Structural Practice: “aa-chiîp kaan ngaan”  (Occupations)

     “tham maa haă kin”

     (Working for supporting yourself)

Example:

 

  1. khun mii aa-chiîp kaan ngaan à-rai khá
  2. chăn yaàk hȃi luȗk chaay mii kaan ngaan dii dii
  3. thәә tham maa haă kin à-rai tͻͻn nií
  4. phǒm mȃi ruú waȃ jà tham maa haă kin
  5. khaǒ mii aa-chiîp kaan ngaan thiî dii lăng rian jòp

 

                                                                                                      “thaăm thaang”

(Asking the Way)

 

Vocabulary

 

thε̆εw nií     =                                    riȃk waȃ      =

tàlaàt tàlaàt =                                    thaăm thaang =

roong-rεεm =                                    khàp khȃo  =

tha-nǒn       =                                    yεεk            =

liáw khwaă =                                    hĕn              =

 

 

Mini Talk

 

A:      khun…khá  thε̆εw nií riȃk waȃ à-rai   

B:      tàlaàt Prá-baàt khráp

A:      khͻͻ̆ thaăm thaang nͻͻ̀y khà jà pai roong-rεεm “Wiang

          Thͻͻng”

B:      khàp khȃo tha-nǒn Super Highway lέεw thŭng

          yεεk Wiang Thͻͻng liáw khwaă kͻ̑ hĕn roong-rεεm là khráp

A:      khͻͻ̀p khun khà

Drills

 

tham ngaan          =                                    khruu                             =

liáng chiîp   =                                    khrͻ̑ͻp khrua        =

pràyàt                  =                                    sǒngsaăn              =

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*