Thai Language – Verb to “Get”, Verb to “Want”

Verb to “Get”, Verb to “Want”               =       “ao” / “yaàk dȃi”

 

Example: 

chan mȃi ao dȃi mái

phǒm yaàk dȃi sȗa siĭ khiăw

phȗak rao yaàk dȃi ma-haă-witayalai dii dii

ao khaȃw phàt muŭ

 

Unit 12

“pai s khͻ̆ͻng”

(Go for Shopping)

Vocabulary

 

phͻ̑ͻ khaá   =       seller/merchant (male)    mɛ̑ɛ khaá = seller/merchant (female)

krà-paǒ       =       bag                                 bai     =     classifier (hollow objects)

phɛɛng pai  =       too expensive                 lót dȃi măi = can discount?

yang            =       still                                 ìik      =       one more (again)

khaàt tua    =       the last price                            luȗk khaá = customer

tͻ̀̀ͻ               =       negotiate                        kèng  =       good/expert

 

 

Mini Talk

 

A:      phͻ̑ͻ khaá khá krà-paǒ bai nií raa khaa thaô rai khá

B:      2000 Baht khráp

A:      Oh… phɛɛng pai na khá  lót dȃi măi khá

B:      dȃi 1500 Baht khráp

A:      yang phɛɛng pai na khá  lót ìik dȃi măi khá

B:      dȃi 1000 Baht khaàt tua

A:      mȃi ao yang phɛɛng pai na khá 

B:      khun pen luȗk khaá thiȋ tͻ̀̀ͻ kèng jing jing

A:      mȃi yaàk dȃi lәәy  khͻ̆ͻ thoôt duȃy na khá 

 

Structural Practice  “phɛɛng pai”, “lót dȃi măi”

 

Example:

  1. krà-proong tua nií phɛɛng pai
  2. tham mai mȃi tͻ̀̀ͻ raa khaa ìik
  3. yang phɛɛng pai
  4. lót dȃi măi
  5. lót dȃi thaô rai
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*