Thai Language – Yes-No Questions and Tag Questions

Yes-No Questions and Tag Questions

 1. We put “mái”, “rúplàaw”, “rú mâi”, rú yang  at the end of sentences.
 2. To answer Yes-No questions, the verb or auxiliary verb in the question is repeated for an affirmative answer or negated in a negative answer. 
 3. The following table summarizes answer forms used for different types of questions.

Question

Meaning

Affirmative Answer

Negative Answer

 1. pai mái
Go? pai mâi pai
 1. kin rú plàaw
Eat? kin mâi kin
 1. jà pai rú mâi
Go or not? (jà) pai (jà) mâi pai
 1. tham rú yang 
Done yet? (jà) tham

tham lέεw

yang mâi tham

yang

 

 

Tag Question

 1. Put “châi mái”, “châi rú plaàw” at the end of sentence.

Question

Meaning

Affirmative Answer

Negative Answer

chɔɔ̂p châi mái Like it.  Right? châi mâi châi
s sûa châi rú plaàw Buy a shirt  Right? châi mâi châi

 

Telling Time

 1. Use “thâo rai” at the end of sentence.
 2. Start with “weelaa” at the beginning of sentence.
 3. Colloquial term “kiì moong”.

 

Question

Meaning

Answer

Answer

weelaa thâo rai What time? 10 moong chaó baày 1 moong
kiì moong What time? 6 moong yen thiâng khuun

 

At a barber’s

 

Barber:                 sàwàtdii khráp

Customer:            tàt phŏm phuû chaay thâo rai khráp

Barber:                 50 baht khráp

Customer:            sà phŏm dûay châi mái khráp

Barber:                 châi khráp

Customer:            naan mái khráp

Barber:                 30 naa thii

Customer:            kiì moong lεέw

Barber:                 baày 3 moong

Customer:            phrûng nií maa mài pai tham thùrá kɔɔ̀n

Barber:                 khɔɔ̀p khun khráp

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*