คลังเก็บหมวดหมู่: รัฐประศาสนศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร” เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รัฐประศาสนศาสตร์ | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ”

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รัฐประศาสนศาสตร์ | ใส่ความเห็น