Archive for the ‘ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์’ Category

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22

Friday, January 13th, 2017

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22

มีภาพสวย ๆ ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต
ในวารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
ฉบับปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสาขาวิชา
เพียบเลย
http://it.nation.ac.th/std/journal57/

รวมภาพจากพิธีฯ

รวมภาพจากพิธีฯ

ภาคเรียนที่ 2/2559 เริ่มจันทร์ที่ 9 ม.ค.2560

Thursday, December 22nd, 2016

ภาคเรียนที่ 2/2559 เริ่มจันทร์ที่ 9 ม.ค.2560

 

มีการแชร์ปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษา 2559
ในกลุ่ม Nation_University
พบว่าภาคเรียนที่ 2/2559 มีวันสำคัญ ดังนี้
– วันเปิดภาคเรียน 9 มกราคม 2560
– วันสอบกลางภาค 6 – 10 มีนาคม 2560
– วันสุดท้ายของการเรียน 30 เมษายน 2560
– วันสอบปลายภาค 1 – 8 พฤษภาคม 2560
– วันประกาศผลการเรียน 26 พฤษภาคม 2560

https://www.facebook.com/download/preview/276772365998741

semester 2/2559

semester 2/2559

ม.เนชั่น ร่วมเป็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง

Tuesday, December 20th, 2016
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

จังหวัดลำปางมี สมัชชาสุขภาพลำปาง ตั้งแต่ปี 2544
เป็นการรวมตัวของฝ่ายการเมือง ราชการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เป็นทีมเลขานุการ แล้วปี 2555 ได้ปรับโครงสร้าง
โดยใช้สามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขา โดยการรวมตัวกันของ
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ
โดยมีภาคประชาสัมคมเป็นทีมเลขาการกิจถึงปัจจุบัน
และในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
ครั้งที่ 4 ที่ห้องประชุม ใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วนำเสนอคลิ๊ปในการประชุม
ดังนี้

9 ปีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง

 

 

ที่ผ่านมามีประเด็นที่ขับเคลื่อนทั้งสิ้น 9 ประเด็น
ปี 2556
1. การพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำปาง
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
3. ความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดลำปาง
ปี 2557
4. การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกัน
แก้ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชนจังหวัดลำปาง
5. การส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยจังหวัดลำปาง
6. กลไกบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จังหวัดลำปาง
7. การกำหนดมาตรการพึ่งตนเองตามแนววิถีธรรม วิถีไทย
8. สุขภาวะชาวนาจังหวัดลำปาง
ปี 2558
9. มติที่ 1 การจัดการบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดลำปาง
mou ที่ 1 การบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง
มติที่ 2/56 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
2 การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง
ขับเคลื่อนมติที่ 1/56 เด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
และมติที่ 1/57 การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันเด็ก เยาวชนจังหวัดลำปาง

ประเด็นที่ 1 น้ำดื่มสะอาด
https://www.youtube.com/watch?v=Y6SLvlyeSaY&t=6s

ประเด็นที่ 2 โรคอ้วน
https://www.youtube.com/watch?v=5OgzUez7tTU

ประเด็นที่ 3 ครอบครัวเข็มแข็ง
https://www.youtube.com/watch?v=HJxXX9e-oAs

ประเด็นที่ 4 ความปลอดภัยบนท้องถนน
https://www.youtube.com/watch?v=0DwvIQv_NsE

สัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
https://www.youtube.com/watch?v=-1bA93PBDWc

คลิ๊ปเสียงจากการประชุมเสวนาบนเวที
เรื่อง 9 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : เดินไปข้างหน้ากับอปท.ยุค 4.0
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
http://www.4shared.com/mp3/_YAF6Iq3ce/health20161217100107.html

กิจกรรมวิชาการ ม.เนชั่น ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีฟุคุอิ

Friday, December 9th, 2016
ntu-fut เป็นการเป็นงานในการประชุมวิชาการ

ntu-fut เป็นการเป็นงานในการประชุมวิชาการ

ทุก ๆ ปีเพื่อนจาก Fukui University of Technology จะมาเยือนลำปาง เพราะที่มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กันทางวิชาการ เพื่อน ๆ ผมทั้ง ดร.สุจิรา อ.อดิศักดิ์ อ.นงลักษณ์ อ.ธวัชชัย อ.ศศิวิมล อ.เจนจิรา อ.เมธัส ให้การต้อนรับขับสู้ ดูแลเป็นอย่างดี พาไปกิน ไปดูศิลปวัฒนธรรม ไปดูธุรกิจ
และกลับมานั่งทำงาน Workshop กัน จนเป็นผลงานขึ้นนำเสนอ

ได้ฟังเพื่อนจากญี่ปุ่นพูด 3 เรื่อง
1. การส่งดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นไปในอวกาศที่ความสูงประมาณ 400 KM ดาวเทียมมีขนาดประมาณ 10 CM เล็กกว่าในอดีตมากมายนัก ก็เป็นงานวิจัยที่เค้าทำร่วมกับหลาย ๆ ฝ่าย น่าสนใจมาก ท่านอธิการร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึกด้วย เพราะท่านมีสนใจเรื่อง GIS เป็นทุนเดิม
2. การประมวลผลจากคลื่นสมอง แล้ววินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ รศ.ดร.สุดารัตน์ ถามผู้นำเสนอเรื่องกลุ่มตัวอย่างกันสนุกเลย เป็นการประยุกต์เรื่อง Neural networks and deep learning กับงานด้านสุขภาพได้อย่างลงตัว
3. มุ้งกันยุง ที่เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เล่าโดยนักศึกษาปริญญาโทของ FUT

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานของอาจารย์ฝั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น คือ อ.เมธัส พูดเรื่องข้าวอินทรีย์
และนำเสนองานจากการทำ Work shop ที่ทำร่วมกัน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1309189962435761.1073741944.100000343096881
นอกจากการนำเสนอบนเวทีแล้ว
ด้านหน้าห้องประชุมมีการนำเสนอผลงาน
ด้วย Poster ของนักศึกษาปริญญาโท หลายสิบคน
อาทิ งานของ นางสาวชญาดา โสภา
เรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามความคาดหวัง
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดลำปาง

นำเสนอด้วย poster

นำเสนอด้วย poster

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

มีภาพวันวิชาการโดยคุณนิเวศน์ อินติ๊บ กว่า 64 ภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1319974051401795

workshop

workshop

มีภาพเก็บตกโดยคุณศราวุธ เบี้ยจรัส กว่า 164 ภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1322982134434320

การมาครั้งนี้ ทีมของ FUT ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนลำปาง
ไปศึกษาดูงานในหลายสถานที่

ฟ้อนต้อนรับเพื่อนชาวญี่ปุ่น

ฟ้อนต้อนรับเพื่อนชาวญี่ปุ่น

ฟ้อนต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ร้านอาหารเดอะฮังเล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1319629758102891/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1319622401436960

ceramic fair 2559

ceramic fair 2559

ชมงานเซรามิคแฟร์ ลำปาง 2559 อ.เมือง จ.ลำปาง และร่วมวาดถ้วยกาไก่จิ๊ว โดยมีนางอารีรัตน์ โตเมตร และด.ญ.นิศารัตน์ ภูสุวรรณ ร้าน Lek & Gloy กาดกองต้าถนนคนเดิน สอนวาดและลงสี
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1318673124865221

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

ชมวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1318661281533072

นั่งช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

นั่งช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1318626088203258

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

ชมการผลิตเซรามิค พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1317112855021248

กระดาษสา บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

กระดาษสา บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

ชมการผลิตกระดาษสา บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1317082435024290

กะลาเอาท์เลท ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

กะลาเอาท์เลท ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ชมกะลาเอาท์เลท ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1317070455025488

กลุ่มตีมีดบ้านขามแดง

กลุ่มตีมีดบ้านขามแดง

ชมกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1317056318360235

ถนนคนเดิน กาดกองต้า

ถนนคนเดิน กาดกองต้า

ชมกาดกองต้า ถนนคนเดิน
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1316413845091149

แขกแก้ว 14 ท่านจากญี่ปุ่น
ที่มาเยือนลำปางช่วง 3 – 6 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
1.Mr.Koichi Nishio/ Professor from Design department
2.Mr.Daisuke Nogiwa/ Lecturer from Management and Information Sciences department
3.Ms.Kotoe Nishi/ Officer of International Affairs Department
4.Ms.Naoe Kageyama/Graduate School of Engineering, 2nd year of Master’s course student
5.Ms.Anri Tanaka/ 1st year student from Design department
6.Ms.Kasumi Shimizu/ 2nd year year student from Design department
7.Mr.Yuki Tomiyama/ 3rd year student from Design department
8.Ms.Arisa Hayashi/ 4th year from Industrial Business and Engineering department
9.Ms.Natsulee Nikrothanon/ Officer of Fukui University of Technology ‘s ASEAN Office
10.Mr.Yoshihiko Ozaki /Director of International Center
11.Mr.Tomoyuki Nakajo / Professor from Electrical and Electronic Engineering department
12.Mr.So Nobukawa/ Professor from Management and Information Sciences department
13.Mr.Masanobu Kashiwa/ Manager of International Affairs Department
14.Mr.Etsuo Matsuura/ Managing director of Kanai Educational Institution

ประชุมวิชาการร่วมกับ Fukui university of technology

Tuesday, December 6th, 2016

ประชุมวิชาการร่วมกับ Fukui university of technology

question answer poster present president prodium

กิจกรรมในห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ในการประชุมวิชาการร่วม The 3rd NTU/FUT Joint Symposium มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟูคูอิ ประเทศญี่ปุ่น
ประจำปีการศึกษา 2559
Nation University and Fukui University of Technology, Japan
เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

behind_scene gift listening

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154724687318895.1073741923.814248894

ประชุมวิชาการปี 2559 ร่วม Fukui University of Technology

Monday, December 5th, 2016
Lampang 2020

Lampang 2020

ntu fut 2016 symposium

ntu fut 2016 symposium

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่จัดมาตั้งแต่ปี 2014 บางปีก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ (2016) ก็มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย

กิจกรรมดูงานในลำปางมีแผน ดังนี้
3 ธ.ค.59
– ชมกาดกองต้า
4 ธ.ค.59
– ดูการผลิตข้างแต๋น
– ดูงานกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง
– ดูงานการผลิตเซรามิค
5 ธ.ค.59
– เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
– เยี่ยมวัดพระธาตุลำปางหลวง
6 ธ.ค.59
กิจกรรมทางวิชาการในห้อง Auditorium, NTU, Lampang

3 ธันวาคม 2559

3 ธันวาคม 2559

4 ธันวาคม 2559

4 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม 2559

6 ธันวาคม 2559

6 ธันวาคม 2559

24 – 26 มกราคม 2557
http://www.nation.ac.th/ntc2014/

13 – 14 ธันวาคม 2557
http://www.nation.ac.th/ntc2557/

18 ธันวาคม 2558
http://www.nation.ac.th/ntc2015/

3-6 ธันวาคม 2559
http://www.nation.ac.th/ntc2016/

6-14 ตุลาคม 2558
โครงการ: Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and Fukui University of Technology
http://www.nation.ac.th/news-detail.php?main=fpdazyrr//243&content=465
https://www.facebook.com/NationUNews/posts/886858211391265:0

Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and Fukui University of Technology

Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and Fukui University of Technology

เอกสารที่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

Thursday, September 29th, 2016

ต่อไปผู้ประกอบการก็จะทราบว่านักศึกษาที่มาสมัครงาน
มักจะต้องมีเอกสารที่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับ B1 ก็จะถือว่าใช้ได้สำหรับ ป.ตรี

เทียบระดับ

เทียบระดับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสาร PDF แชร์ไว้ที่
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/689529871197834/

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อที่ 5 “ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร โดยเริมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

เทียบ placement test กับ CEFR ใน speexx

เทียบ placement test กับ CEFR ใน speexx

certificate equivalency

certificate equivalency

เทียบระดับ SPEEXX กับ CEFR
https://www.speexx.com/portals/speexx-campus/en/cefr.htm

cefr level

cefr level

เรียนออนไลน์กับ speexx.com ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น

Friday, August 26th, 2016
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกษในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดบริการ
สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา และบุคลากรแบบออนไลน์
ผ่านบริการ Speexx ที่ http://www.speexx.co.th/nation/
และมีกลุ่มที่เข้าไปพูดคุยสอบถามได้ที่
https://www.facebook.com/groups/684482298366452/

คู่มือการเข้าใช้งาน
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
4. กิจกรรมเสริมทักษะ
5. ลืมรหัสผ่าน

ความเป็นมา
หลายสถาบันต่างใช้บริการระบบการเรียนออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สอดรับกับที่ สกอ. มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ 12 เมษายน 2559 โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่กำหนดมาเป็นข้อ ๆ อย่างเป็นระบบ พอสรุปได้ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการยกระดับภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
2. ให้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมาย
3. ให้พิจารณาปรับปรุงการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นอยู่
4. ให้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
5. ให้ทดสอบ แล้วนำผลทดสอบออกเป็นใบรับรองว่าอยู่ระดับใด
ให้เริ่มกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/672016736282481/

SPEEXX คือ โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตัวเอง
สำหรับนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว
โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน
มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง
รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความ
http://www.speexx.com
https://www.facebook.com/speexx.thailand/

บริการเรียนออนไลน์ของ SPEEX
นอกจาก Vocabruary และ Grammar และ Reading
ก็ยังมี ฟัง (Listening)
 และมีบางบทเรียนที่เทียบเสียงพูด
ควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นคือ หูฟัง โดยเฉพาะการสอบ Placement Test

earphone สำหรับ listening

earphone สำหรับ listening

การแบ่งเนื้อหาของ Speexx แบ่งตามระดับ
ใน CEF (Common European Framework)

CEF : Common European Framework

CEF : Common European Framework

http://inglesenow.blogspot.com/p/common-european-framework.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://onlineenglish.cmu.ac.th
เคล็ดลับการเรียนด้วยตัวเอง กับ speexx
http://www.thaiall.com/blog/burin/7754/
นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ
http://www.thaiall.com/blog/burin/7856/

พี่ไอทีสอนน้องปีหนึ่งตัดคลิ๊ปให้เหลือแต่ตัว

Thursday, August 25th, 2016
freshman training

freshman training

25 ส.ค.59 เห็นคุณเอกพันธ์ วุฒิชัย กับคุณเปรม อุ่นเรือน
กำลังสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัดต่อคลิ๊ป
เน้นการตัดพื้นหลังออก แล้วซ้อนหลาย layer
ผมก็เข้าไปแจมด้วย
ลอง import ภาพ .gif เป็น layer ใหม่
เข้าไปเป็นตัวเดินเรื่อง มีหน้าที่เดินอย่างเดียวเลย
แต่ใช้เสียง background จาก youtube.com
แล้วยก tense มาเป็นเนื้อหา ก็ลงตัวนะกับ 50 วินาที
ที่ https://www.youtube.com/watch?v=84-ffOEC90o
ส่วนคลิ๊ปแนะนำตัวของนักศึกษาที่หยิบมาเป็นตัวอย่าง 3 คน
1. น้องฝ้าย สาขาออกแบบ (571) ที่ตัดพื้นได้ดี

2. น้องกาญจนา สาขาบัญชี (581) ที่แสดงออกได้ดี

3. น้องบุญบง สาขาบริหาร (542) ตัดพื้นออกได้สะอาดดี

กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย 2559 (ปลูกฝ้ายถักทอ สืบสานตำนานจุลกฐิน)

Sunday, August 21st, 2016

20 ส.ค.59 กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย 2559 (ปลูกฝ้ายถักทอ สืบสานตำนานจุลกฐิน)
ณ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
มีอัลบั้มภาพ และคลิ๊ปโดยมืออาชีพขั้นเทพให้ชมหลายจากหลายท่าน

กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย

กิจกรรมพี่น้องพากันเตียวขึ้นดอย

ม.เนชั่นจัดปลูกฝ้ายจุลกฐินรับน้องใหม่ 2559
โพสต์ข่าวในช่องเนชั่น
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378513709/

คลิ๊ปวิ่งขึ้นเนิน Spirit มนัสการพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/nivate2012/videos/952848771528562/

พี่น้องร่วมใจวิ่งขึ้นเนิน Spirit มนัสการพระพุทธรูปปางนาคปรก 33 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213787828687085/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952836978196408&set=oa.1213787825353752
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952838838196222&set=oa.1213787825353752

ข้าวแลงขันโตกต้อนรับนักศึกษาใหม่ 52 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213021208763747/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952169204929852&set=oa.1213021205430414

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 36 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213015602097641/

พิธีมอบทุนในห้องประชุม 25 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212858398780028/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=951977961615643&set=oa.1212858388780029
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=951978071615632&set=oa.1212858388780029

พิธีมอบทุนบนเวที 20 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212854172113784/

กิจกรรมรับน้อง 29 ภาพ
โดยคุณสราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1211399812259220/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415011541859612&set=oa.1211399795592555

กิจกรรมรับน้องนิเทศ 59 ภาพ
โดยคุณสราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1207481469317721/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1408506225843477&set=oa.1207481475984387

กิจกรรมรับน้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 ภาพ
โดยคุณสราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1207486192650582/

ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง 38 ภาพ
โดย อ.ดรรชกร
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1211300478935820/
https://www.facebook.com/616217491803441/photos/a.1116173375141181.1073741857.616217491803441/1116174011807784/

ภาพจาก drone ของ อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ 6 ภาพ
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212667928799075/
https://www.facebook.com/NationUNews/photos/pcb.1061568717253546/1061565310587220/

คลิ๊ปกิจกรรมกลางคืน และมีอีกหลายคลิ๊ป
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/NTUsmo/videos/935045266638930/

คลิ๊ปกิจกรรมบนรถไฟ
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/NTUsmo/videos/934103713399752/

คลิ๊ปนำเสนอวิธีเดินทางไปหัวลำโพง ขึ้นรถไฟฟ้าด้วย
โดย Palist Lunruangrit
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1209791559086712/

รูปกิจกรรมของฐานที่ 8 ฐานลำเลียงน้ำ 88 ภาพ
โดย Roong S’Ky
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1212838885448646/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1257393037627867&set=oa.1212838878781980

อัลบั้ม 232 ภาพ
โดย peerapat.rungroj
https://www.facebook.com/peerapat.rungroj/media_set?set=a.1168043556551616.1073741833.100000379477171
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1168057833216855&set=a.1168043556551616.1073741833.100000379477171

พิธีเปิดและเดินขึ้นดอย 101 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213772352021966/

ม.เนชั่น รับน้องสร้างสรรค์ใส่ใจประเพณีพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย 126 ภาพ
โดยพี่นิเวศน์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1213779088687959

อัลบั้ม โดย Thisisa Book
วิ่งขึ้นดอย 45 ภาพ (ชุดที่ 9)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214070745325460/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207770341638964&set=pcb.1214070745325460
ก่อนวิ่ง 42 ภาพ (ชุดที่ 8)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214054605327074/
นั่งรอวิ่ง 42 ภาพ (ชุดที่ 7)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214043231994878/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207770169394658&set=pcb.1214043231994878
ตั้งขบวน 36 ภาพ (ชุดที่ 6 มีภาพผมกับอ.ชินพันธ์ในอัลบั้มนี้)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214018175330717/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207769962949497&set=pcb.1214018175330717
รอตั้งขบวน 40 ภาพ (ชุดที่ 5)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1214005375331997/
เดินถึงลาน 40 ภาพ (ชุดที่ 4 มีภาพผมกับวรรณ)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213976765334858/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207769646981598&set=pcb.1213976765334858
ระหว่างเดินขึ้นดอย 40 ภาพ (ชุดที่ 3)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213976765334858/
เริ่มเดินขึ้นดอย 40 ภาพ (ชุดที่ 2)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213959675336567/
พิธีเปิดงาน 33 ภาพ (ชุดที่ 1)
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/1213937958672072/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207769122328482&set=pcb.1213937958672072