คลังเก็บผู้เขียน: งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานลงรายการบรรณานุกรม

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Guide … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการความรู้, งานหอสมุด | ใส่ความเห็น

การดูแลรักษาบริเวณภูมิทัศน์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเนชั่น

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/KM_La … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการความรู้ | ใส่ความเห็น

คู่มือ Che QA Online System ระดับหลักสูตร

คู่มือ Che QA Online System ระดับหลักสูต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ, การจัดการความรู้ | ใส่ความเห็น

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

Library_ Nation

โพสท์ใน งานหอสมุด | ใส่ความเห็น

การดูแลรักษาบริเวณภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เอกสาร KM_งานภูมิทัศน์

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น