ชื่นชม อ.แหม่ม จากงานถวายผ้าฯ

13 พ.ย.52 จากการร่วมงานกับ อ.อัศนีย์ ณ น่าน หรือ อ.แหม่ม หลายครั้ง ได้เห็นศักยภาพในการพูด และความเอาจริงเอาจังกับงาน หูตาท่านจะไปด้วยกันกับการพูดเลยครับ หมายถึงการใช้อวัจนภาษาได้อย่างสมบูรณ์ การอุทิศตนในบทบาทของสำนักพัฒนาศักยภาพ ก็เห็นเป็นที่ประจักษ์จากหลายสิบโครงการในปีที่ผ่านมา ความสำเร็จเรื่องจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท่านก็มีบทบาทเป็นอย่างมาก สำหรับหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ท่านรับผิดชอบและทำได้ดี คือ การประชาสัมพันธ์ และจัดทำป้ายผ้าโครงการ แล้วท่านยังดูแลสำนักหอสมุดที่ใหญ่โตอีกหน้าที่หนึ่ง ดังนั้นโดยส่วนตัวผมขอให้สมญาท่านว่าซูเปอร์เกิร์ลในยุคนั้นทีเดียว ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นและการสืบค้น อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับผลสรุปจากรายงานโครงการ พบว่ามูลค่ารวมทั้งโครงการในส่วนของคณะสังคมฯ คือ 8,351 บาท

Tags: ,

Leave a Reply

*