ความก้าวหน้าเลือกห้องเรียนคอมฯ โรงเรียนสาธิต

15 ธ.ค.52 วันนี้ อ.วิเชพ ใจบุญ ร่วมประชุมเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต เมื่อออกจากห้องประชุมได้มอบหมายให้ผมตรวจสอบ spec. เครื่อง จากนั้นผมได้หารือกับ คุณอนุชิต ยอดใจยา และอ.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ เมื่อได้รายละเอียดและข้อสรุปแล้ว ก็ไปแจ้งให้หัวหน้าทราบ แล้วท่านก็ให้แนวทางไว้ว่าควรจัดทำเป็นบันทึกชี้แจง ผมจึงยกร่างแล้ว post ใน blog โอกาสหน้าจะได้นำบันทึกนี้ไปใช้ในเรื่องต่อ ๆ ไป โดยบันทึกมีใจความแบ่งเป็น ๓ ย่อหน้า ดังนี้
    ตามที่ได้รับมอบหมายจาก อ.วิเชพ  ใจบุญ ให้ตรวจสอบรายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และแผนผังห้องที่ได้รับจาก อ.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิตโยนก โดยมีแผนจะใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๓ อาคารบริหารธุรกิจ
      ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้หารือร่วมกับ  อ.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ และ อ.ทันฉลอง รุ่งวิทู แล้วพบว่าโรงเรียนสาธิตโยนกจะเลือกใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ อาคารนิเทศศาสตร์ฯ ด้วยเหตุผล ๔ ประการคือ ๑) ใกล้กับอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นตึกเรียนของโรงเรียนสาธิตโยนก ๒) เป็นห้องใหม่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จำนวน ๒๕ เครื่อง  ๓) สามารถใช้เป็นทั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนภาษาได้ในห้องเดียวกัน ๔) จำนวนชั่วโมงที่ใช้ประมาณ ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเวลาที่เหลือสามารถใช้สอนนักศึกษาหลักสูตรอื่นได้
     ดังนั้นสรุปว่า อ.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ เลือกใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนภาษาของโรงเรียนสาธิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์โดยฝ่ายจัดซื้อของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ความก้าวหน้าเลือกห้องเรียนคอมฯ โรงเรียนสาธิต

  1. atichart พูดว่า:

    ช่วยแก้ไขคำว่า “สาทิต” เป็น “สาธิต” ด้วยครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.