กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก

pawoot

pawoot

อาจารย์ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) จากเว็บไซต์ tarad.com บรรยายหัวข้อ “e-marketing กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก” ณ ห้องประชุม อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 มีประเด็นในสไลด์ที่สำคัญคือ
การเริ่มต้นการตลาดออนไลน์
1. กำหนดวัตถุประสงค์ (sell or image)
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (5W 1H)
3. วางแผนงบประมาณ (มีเงินเท่าไร จะใช้อย่างไร)
4. กำหนดแนวความคิดและรูปแบบ (หาจุดขาย ลูกเล่น ไอเดีย)
5. วางแผนกลยุทธ์ และสื่อ ช่วงเวลา (กลยุทธ์อะไร สื่ออะไร เมื่อใด)
6. ดำเนินแผนการ
7. วัดผล และประเมินผลลัพธ์

http://www.ustream.tv/channel/nation-university

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

เป็นอาจารย์ฺประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สอนด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล การโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยในชั้นเรียน และระบบสารสนเทศ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับไปที่ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก

  1. atichart พูดว่า:

    เทคโนโลยี ธุรกิจ สังคมออนไลน์ ต่างสัมพันธ์และต้องประสานกันอย่างสอดรับผ่าน applications (Apps) ต่างๆ มากมาย ที่มีให้ Free download และติดตั้งบนหลากหลาย Platform โดยเฉพาะ smart phone ที่ทุกคนมีอยู่ แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ให้เป็น ให้เหมาะสมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากๆ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้เทคโนโลยีและ apps มากมายเพื่อประโยชน์สำหรับแต่ละบุคคล (Individual use) ในการจดบันทึก ประชุม conference ผ่าน tablet หรือ มือถือ รวมถึงการสั่งงาน การติดตามผ่าน GPS และอีกมากมาย เด็ก Gen-Z และหลัง Gen-Z ต่อไป ชีวิตประจำวันคงต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเวลาแบบ 8:8:8 (พักผ่อน : เรียนหรือทำงาน : กิจวัตรประจำวันต่างๆ) เป็น 6:6:12 (พักผ่อน : เรียนหรือทำงาน : กิจกรรมผ่าน smart phone และ tablet) คิดแล้วน่ากลัวจัง

  2. Pingback: โทรศัพท์มือถือ

ใส่ความเห็น