คิดต่างสร้างเด็กไทย ทาง Nation Channel ที่ ม.เนชั่น

12 expectations of change

12 expectations of change

13 ธ.ค.55 ในโอกาสครบรอบ 12 ปี Nation Channel ได้จัดงานคืนกำไรสู่ประชาชน
โดยจัดกิจกรรม 12 ปี Nation Channel  “12 ความหวัง : ประเทศไทย 2567

2555 + 12 = 2567
Thailand 2024 : 12 expectations of change

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “คิดต่างสร้างเด็กไทย
โดยเด็กไทยในวันนี้จะมีคุณภาพและสติปัญญาแบบไหนในอีก 12 ปีข้างหน้า
ท่ามกลางตัวแบบและกระบวนการบ่มเพาะทางการศึกษาในวันนี้
ดำเนินรายการโดย อรัญญา  ชัยคาม  และ อุมาพร  ธำรงวงศ์โสภณ
สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

Keynote speaker :
– พ.ญ.จันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ ผอ.สถาบันวิทยาการการเรียนรู้(สวร.)

Panelists:
– คุณเรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
– ดร.ม.ล.จันทน์กฤษณา   ผลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการศึกษา สมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
– ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
– ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

เป็นอาจารย์ฺประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สอนด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล การโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยในชั้นเรียน และระบบสารสนเทศ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น