บริษัทจำลอง IT Shop

it shop

it shop

อาจารย์วิเชพ ใจบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ณ สมนึก แมนชั่น ลำปาง  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เพื่อติดตั้งระบบการยืนยันตัวตน เข้าใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Authentication) ภายใต้โครงการบริษัทจำลอง IT SHOP ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้อาจารย์วิเชพ ใจบุญได้กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการของคณะวิชา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำหลักทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง อันจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาได้มากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้าน “จิตอาสา”  ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาเนชั่น

ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการรับบริการ ทางวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-265170 ต่อ 140 หรือที่อีเมล wichep_jai@nation.ac.th

internet authentication

internet authentication

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.