สารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่นำเสนอใน sar 7.3

information system

information system

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในรูปของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีตัวแทนมาจากคณะวิชา/หน่วยงาน และนำเสนอสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอินทราเน็ต แบ่งกลุ่มสารสนเทศได้ 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการเรียนการสอน (7.3-2-1)
2) ด้านการวิจัย (7.3-2-2)
3) ด้านบริหารจัดการ (7.3-2-3)
4) ด้านการเงิน (7.3-2-4)
5) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7.3-2-5)
6) ด้านรับสมัครนักศึกษา (7.3-2-6)
7) ด้านประกันคุณภาพ (7.3-2-7)
เพื่อใช้สารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการตัดสินใจตามพันธกิจ ซึ่งมีการพัฒนาระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงหลักฐานจากระดับบุคคลเข้ากับเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งของสกอ. และสมศ. (7.3-2-8) และรายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นระยะผ่านกลุ่มของ facebook.com และ yammer.com เป็นแหล่งนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป (7.3-2-9)

และนำไปแชร์ใน yammer.com อีกแหล่งหนึ่ง
https://www.yammer.com/nation.ac.th/#/uploaded_files/22243574?threadId=426462518

และนำไปแชร์ใน facebook.com อีกแหล่งหนึ่ง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152566961403895&set=gm.757121184353754

 

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.