การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561

จากการที่งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ได้ส่งบุคคลากรของหน่วยงาน คือนายภูมิพัฒน์ ตาต่อม  ได้เข้าร่วมสัมมนา :ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่   จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และได้นำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมดังนี้

1.การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561  จะแบ่งการรับสมัครบุคคลเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา มีทั้งหมด 5 รอบคือ

รอบที่1. การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

สำหรับนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโค้วต้า นักเรียนเครือข่าย  ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือก 1 ต.ค-30 พ.ย 60 ประกาศผล 22 ธ.ค 60

ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับสมัครและคัดเลือก 2 ธ.ค-28 ก.พ. 61 ประกาศผล 26 มี.ค 61

 

รอบที่2. การรับโควต้า  สอบข้อเชียน หรือสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ หรือภาคโควต้าโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ   สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา  ช่วงรับสมัคร ธ.ค – มี.ค 61  ประกาศผล 8 พ.ค 61

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)  โครงการอื่นๆ  และนักเรียนทั่วไป โดยทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา(แบบไม่มีลำดับ)   สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน รับสมัคคร 9-13 พ.ค 61   ประกาศผล 8 มิ.ย 61

 

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป  ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางการรับสมัคร   นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา(แบบมีลำดับ)  สมัคร 6-10 มิ.ย 61 ประกาศผล 13 ก.ค 61

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ การคัดเลือกโดยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษา เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561

 

หลักการ

1.นักเรียนควรอยู่ในห้องจนจบมัธยมศึกษาปีที่6

2.ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ สาขาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

  1. สถาบันศึกษาในเครือข่าย ทปอ ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร1สิทธิ์ ของผู้สมัคร

 

การเข้าร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฎจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะดำเนินการต่อไปดังนี้

–  รับตรงร่วมกับกลุ่มราชภัฎ

–  รอบที่4 ส่งรายชื่อเข้าระบบ Clearing House ตัดสิทธิ์ก่อน Admission ประกาศผล

–  รับตรงอิสระตามรับที่ 5

 

  1. มหาวิทยาลัยราชมงคลจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะดำเนินการต่อไปดังนี้

– รับตรงอิสระรอบที่ 5

– เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน

 

  1. มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ถูกบังคับเข้าร่วม แต่สามารถเข้าร่วมได้แต่ต้องปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ระบบกลางกำหนด

 

ที่ประชุมได้มีการรับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับนักศึกษาของคณะวิชาในปีการศึกษา 2561  ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนวิธีการแนะแนวการศึกษาภายในโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และครูแนะแนว  อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน  จัดการอบรมการสอนการทำแฟ้มสะสมผลงาน   และการอบรมภาษาอังกฤษ  เป็นต้น

2.คณะวิชาควรสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ  เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อนักเรียนและรุ่นพี่

โดยมีผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

1.อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล                 คณะบริหารธุรกิจ

2.อ.ธวัชชัย  แสนชมภู                        คณะสังคมศาสตร์

3.อ.พิมพธู  พินทุเสนีย์                        คณะนิเทศศาสตร์

4.นายนิเวศน์ อินติ๊บ                          งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

5.นายภูมิพัฒน์ ตาต่อม                       งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

6.นางสาววิรินท์ลดา ดวงปินตา              งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

 

 

 

5 มิถุนายน 2560

ณ ห้องรับนักศึกษา อาคารดร.เทียมโชควัฒนา

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.