การพัฒนาเทคนิคการสอน: ClassStart

อาจารย์วีระพันธ์  แก้วรัตน์ วิทยากรได้แชร์ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้แชร์ข้อมูลว่า การเรียนในยุคปัจจุบัน เป็นการเรียนยุค 4.0 (Education 4.0) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกใบนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆมาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยอาจารย์วีระพันธ์ ใช้ 3 อย่างในการจัดการเรียนการสอน คือ

  1. บรรยาย
  2. กิจกรรมเสริม (www.kahoot.it) ใช้ในการจัดกิจกรรมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อสรุปเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
  3. ClassStart

ClassStart เปิดให้บริการฟรีแก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 45,000 คน และชั้นเรียนกว่า 3,500 ชั้นเรียน จาก 200 กว่าสถานศึกษาทั่วประเทศ (ข้อมูลจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ปยะวัฒน์และ ดร.จันทวรรณ ปยะวัฒน์)

ClassStart เป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการศึกษาของไทยและมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ClassStart จะทำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและใช้เทคโนโลยีของ ClassStart เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อาจารย์วีระพันธ์ได้ให้ทัศนะว่า ClassStart เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับนิสิตในยุคปัจจุบันที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน สามารถดึงดูดความสนใจและสามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา และอาจารย์ก็สามารถติดตามการเข้าศึกษาบทเรียน การทำแบบฝึกหัด การทำข้อสอบ ได้ตลอดเวลาเช่นกัน โดยนำเอาkahoot.com มาช่วยในการประเมินผล

 

 

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์, ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.