Posts Tagged ‘คณะสังคม’

ชื่นชม อ.แหม่ม จากงานถวายผ้าฯ

Saturday, November 14th, 2009

13 พ.ย.52 จากการร่วมงานกับ อ.อัศนีย์ ณ น่าน หรือ อ.แหม่ม หลายครั้ง ได้เห็นศักยภาพในการพูด และความเอาจริงเอาจังกับงาน หูตาท่านจะไปด้วยกันกับการพูดเลยครับ หมายถึงการใช้อวัจนภาษาได้อย่างสมบูรณ์ การอุทิศตนในบทบาทของสำนักพัฒนาศักยภาพ ก็เห็นเป็นที่ประจักษ์จากหลายสิบโครงการในปีที่ผ่านมา ความสำเร็จเรื่องจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท่านก็มีบทบาทเป็นอย่างมาก สำหรับหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ท่านรับผิดชอบและทำได้ดี คือ การประชาสัมพันธ์ และจัดทำป้ายผ้าโครงการ แล้วท่านยังดูแลสำนักหอสมุดที่ใหญ่โตอีกหน้าที่หนึ่ง ดังนั้นโดยส่วนตัวผมขอให้สมญาท่านว่าซูเปอร์เกิร์ลในยุคนั้นทีเดียว ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นและการสืบค้น อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับผลสรุปจากรายงานโครงการ พบว่ามูลค่ารวมทั้งโครงการในส่วนของคณะสังคมฯ คือ 8,351 บาท

ชื่นชม อ.สุภาพ ขุนจุมพล จากงานถวายผ้าฯ

Friday, November 6th, 2009

6 พ.ย.52 ผมเขียนรายงานโครงการถวายผ้าจำนำพรรษา 2552 เป็นโครงการบูรณาการ และ อ.สุภาพ ขุนจุมพล หรือที่เพื่อนร่วมงานเรียกเธอจนติดปากว่า อ.อ้อม โดยท่านรับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายรับบริจาคจตุปัจจัยร่วมทำบุญ มาจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบว่า อาจารย์ทำงานได้น่าประทับใจ โดยวางแผนการทำงาน และประสานกับผู้เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ จัดทำเอกสารสรุปงานได้เป็นระเบียบและชัดเจน ผมสามารถนำมาทำรายงานสรุปผลโครงการได้ง่าย สามารถคำนวณเป็นยอดเงินบริจาคในรูปมูลค่าแยกตามคณะได้อย่างชัดเจน แม้อยู่ในภาวะวิกฤตของงานบุญที่มีหลายงานซ้อนทับเข้ามา แต่ก็ไม่พบอุปสรรคร้ายแรง จึงได้ยอดเงินบริจาคโดยรวมเป็น 5,829 บาท โดยคณะสังคมฯ มียอดบริจาครวมเป็นอันดับสอง และมีมูลค่ารวมอย่างไม่เป็นทางการทั้งโครงการสำหรับคณะสังคมฯ คือ 8,351  บาท

ร่วมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และพุทธศิลป์ วัดปงสนุก ลำปาง

Saturday, August 29th, 2009
วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง

29 ส.ค.52 ดร.สุจิรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก จัดทำโครงการบูรณาการนำนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากรในสถาบัน มีตัวแทนจากทุกคณะเข้าร่วม อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ไปเรียนรู้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พุทธศิลป์ และโบราณสถาน ณ วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552 ช่วงเช้า นายธงชัย กุลรูป เป็นตัวแทนนักศึกษากล่าวนำไหว้พระ และ อ.สุภาพ ขุนจุมพล เป็นผู้ดำเนินรายการ ส่วนวิทยากรภาควิชาการ คือ อ.อนุกูล ศิริพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้ กระบวนการ และพัฒนาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการยิงคำถามให้วิทยากร และถามตอบตลอดการบรรยายอย่างมีชีวิตชีวา วิทยากรถึงกับเอ่ยปากชมว่าไม่มีใครแอบงีบเลย ไม่เหมือนเด็กเล็กจากโรงเรียนใกล้เคียงที่มีอาการวูบเป็นหย่อมหย่อม ช่วงบ่ายทุกคนร่วมกิจกรรมบูรณะวัดร่วมกัน เป็นงานบุญที่ทุกคนแช่มชื่น สังเกตได้จากสีหน้าของผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ครับ และคาดว่างานกฐินคราวหน้าจะมีศรัทธาจากมหาวิทยาลัยของเราไปร่วมทำบุญที่วัดนี้
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/513/