Posts Tagged ‘ส.ค.ส.’

บัตรอวยพร ส.ค.ส.2553

Tuesday, December 29th, 2009
บัตรอวยพร 2553 บัตรอวยพร 2553

29 ธ.ค.52 วันนี้ได้ส.ค.ส.ปี ๒๕๕๓ ออนไลน์จากเพื่อนท่านหนึ่งในหมู่บ้านเป็นปีที่สอง ทำให้นึกขึ้นได้ว่าที่มหาวิทยาลัยแจก ส.ค.ส.เป็นด้วยภาพสวยของอาคารเรียนคณะสังคมฯ ซึ่งเป็นภาพที่เข้ารอบการประกวดภาพถ่ายเมื่อหลายเดือนก่อน ภาพนี้ถูกส่งต่อมาหลายทอด เริ่มจากคุณนิเวศน์  อินติ๊ป ส่งให้คุณธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ แล้วมาเป็น ส.ค.ส.ออนไลน์ ที่ใช้ข้อความเช่นเดียวกับในบัตรอวยพรของมหาวิทยาลัย ขนาดภาพกำหนดไว้ที่ 1024 * 768 เพื่อให้ถูกนำไปทำ background ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
http://it.yonok.ac.th/doc/oit/card2553.jpg

เห็นว่าภรรยาต้องขอคนนอกออกแบบส.ค.ส. จึงยกร่างให้3ใบ

Thursday, December 10th, 2009
9 ธ.ค.52 ผมไม่ได้ทำ graphic มานานมากแล้วเรียกได้ว่าหลายปีดีดัก มาวันนี้ภรรยาไปไหว้วานใครก็ไม่ทราบ เป็นคนนอกองค์กรที่ไม่เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย ให้เขามาช่วยออกแบบ ส.ค.ส. ซึ่งภรรยาก็ไม่มีภาพคุณภาพสูงให้เขาใช้ในการออกแบบ คนในองค์กรเป็น designer ชั้นครูก็หลายท่าน สรุปว่าต้องลงแรงช่วยยกร่าง ส.ค.ส.จากภาพแบบ low resolution ที่มีอยู่ ถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสก็จะไปเดินเก็บภาพมาไว้แต่งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
     เมื่อตรวจสอบขนาดส.ค.ส.ที่เขาใช้กันทั่วไป พบว่าใช้ขนาดกว้างยาว 5″ * 7″ หรือ 420px*600px ถ้าพับครึ่งก็จะได้ 5″ * 3.5″ แล้วผมก็เลือกใช้โปรแกรม Ms Paint เพราะดูว่างานตัดต่อภาพแค่นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ Photoshop ก็น่าจะทำให้ลุล่วงไปได้ โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบดังนี้
     1)แนวคิดของภาพ คือ อ่างน้ำที่ดูเรียบง่ายด้วยสีพื้นเทา กำกับด้วยคำว่า ปีแห่งคุณภาพ 2553 และใช้ภาษาอังกฤษว่า merry christmas and a happy new year สำหรับภาพแรกกำหนด attibute เป็น 500 * 700 pixels เก็บเป็น .bmp พอทำเสร็จจึงนึกได้ว่าขนาดแค่นี้นำไปทำ ส.ค.ส.จริงไม่ได้แน่
แบบที่ 1 แบบที่ 1

     2)แนวคิดของภาพ คือ บูรณาการประเด็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การออกไปมีส่วนร่วมกับภายนอก และทัศนียภาพเขียวขจีในมหาวิทยาลัย เป็นภาพขนาด 1000 * 1400 pixels ที่น่าจะนำไปทำอะไรต่อได้

แบบที่ 2 แบบที่ 2

     3)แนวคิดของภาพ คือ ใช้เทคนิคของลายเส้นที่ได้จากอาคาร เป็นแนวคิด creative view โดยนำเสนอด้วยมุมมองแปลกตาเป็นตัวนำ

แบบที่ 3 แบบที่ 3

      อันที่จริงผมคิดว่า ส.ค.ส.น่าจะมีปฏิทินไว้ด้านหนึ่ง แต่อีกใจก็รู้ว่า ส.ค.ส.ส่วนใหญ่ไม่มีปฏิทิน เมื่อผู้รับได้รับแล้วก็จะเก็บไว้อย่างดี ไม่นิยมนำส.ค.ส.มาตั้งแสดงไว้บนโต๊ะทำงาน และที่สำคัญปีนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำ cgraphic calendar  เหมือนทุกปี จึงไม่มีภาพมา attach เข้ากับส.ค.ส.ข้างต้น
+ http://www.thaiall.com/calendar