Posts Tagged ‘nation university’

การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

Tuesday, June 7th, 2016

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ระหว่างศูนย์ลำปางและบางนาขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้” 

เป็นการสรุปผลการจัดการความรู้ตลอดทั้งปีของแต่ละคณะและสำนัก ว่าเป้าหมายที่เกิดขึ้นในปีนี้สำเร็จมากน้อยเพียงใด หรือเกิดปัญหาอะไร และมีดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ L ศูนย์ บางนา

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ ศูนย์ บางนา

 

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ศูนย์ ลำปาง

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1171768656196148&type=1

 

 

Thailand Franchise Standard 2016

Saturday, January 9th, 2016

อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Standard 2016)

franchise 2559 @มหาวิทยาลัยเนชั่น

franchise 2559 @มหาวิทยาลัยเนชั่น

มาร่วมอัพพลังความรู้ และก้าวหน้าไปด้วยกัน
ใน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
(Thailand Franchise Standard)
พร้อมร่วมสัมมนา Thailand Franchise Standard
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00น.-16.00น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

งานนี้มีแต่กำไร
กำไรต่อที่ 1 – รับโอกาสตรวจเช็คศักยภาพธุรกิจโดยกูรุด้านการพัฒนาธุรกิจ
จากจุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเนชั่น
กำไรต่อที่ 2 – รับคำปรึกษา แนะนำการพัฒนาธุรกิจ ถึงสถานประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กำไรต่อที่ 3 – เพิ่มโอกาสการสร้างเครือข่าย ได้ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ธุรกิจ
กำไรต่อที่ 4 – เสริมทัพความเชื่อถือ ด้วยการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำไรต่อที่ 5 – คุณอาจได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่าน
มากกว่า 100,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ปรกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ที่ปรึกษาโครงการ Thailand Franchise Standard มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์เนชั่นบางนา ชั้น 9 เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด (กม.45) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 023383861, 0813584756 โทรสาร 023383871 หรือ franchise@nation.ac.th
กองส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่วเสริมและพัฒนาธุรกิจ
คุณทิพย์ณัฐนันต์ โทรศัพท์ 025475953 โทรสาร 025745952

ขี่จักรยานสไตล์ สบาย ๆ (happy with bicycle style)

Saturday, March 31st, 2012

คลิ๊ปนักศึกษาเรื่อง ขี่จักรยานสไตล์ สบาย ๆ (happy with bicycle style) ในวิชา PEHR 100 วิทยาการการออกกำลังกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จัดการเรียนการสอน โดย อ.บุญรักษา ปัญญายืน