รับเมล เรื่องการเลือกเรียนเพราะบรรยากาศน่าเรียน

นักศึกษา ผู้มีความสุข อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษา ผู้มีความสุข อย่างสร้างสรรค์

11 ม.ค.53 อ.มงคล ใจสุข (mongkol_jaisuk_2 athotส่งอีเมลให้ผม มีภาพ 11 ภาพ ซึ่งสำเนาถึงเพื่อนอาจารย์อีกกว่า 20 คน หลังเราเข้าอบรม creative+ กับ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ จึงเข้าใจคำว่าภาพศิลปะ เพราะคำว่าภาพศิลปะ หมายถึงภาพที่มีอารมณ์ น่าจะเป็นเพราะต้องการส่งภาพให้นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์จากการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ ที่ชี้ให้เห็นความสุขของนักศึกษาที่มาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ .. ผมก็คิดไปทำนองนั้น จึงตัดต่อมาให้ชื่นชมครับ

Tags: , ,

Leave a Reply

*