การกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน

KM 

เรื่อง การกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน http://register.nation.ac.th/nationu/login.php

27 พฤษภาคม 59

จากการที่ศูนย์เนชั่นบางนามีนโยบายให้อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้กรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน แทนการส่งเกรดในระบบเดิม จนถึงปัจจุบันศูนย์เนชั่นบางนาได้ใช้ระบบการกรอกเกรดเป็นเวลากว่า 2 ปี เราพบปัญหาว่าทุกครั้งที่มีการกรอกเกรดลงระบบอาจารย์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร จึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกรอกเกรดได้

โดยดิฉันขอสรุปขั้นตอนดังนี้

  1. อาจารย์ประจำวิชาจัดทำเกรดของนักศึกษาให้เป็นไปตาม มคอ. ว่าในรายวิชานี้มีการตัดเกรดแบบใด อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม โดยเป็นไปตาม เกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียน (การตัดเกรด) มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555
  2. อาจารย์ประจำวิชาเข้าร่วมการประชุมพิจารณาเกรด โดยที่ศูนย์เนชั่นบางนาแยกออกเป็น การตัดเกรด กลุ่ม GE คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีการประชุมพิจารณาเกรดจะไม่กล่าวถึงในที่นี้
  3. อาจารย์ประจำวิชานำเสนอว่า ตนเองตัดเกรดนักศึกษาแบบใด เป็นไปตาม มคอ.อย่างไร เมื่อที่ประชุมมีมติอย่างไร ก็จะเริ่มกระบวนการกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน
  4. เมื่ออาจารย์กรอกเกรดเรียบร้อย พริ้นรายงานเกรดส่งคณะวิชา เพื่อส่งต่อให้งานทะเบียนส่งเกรดให้กับทางลำปางต่อไป

วิธีการกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน

  1. เข้าไปในระบบ เลือกบันทึกผลการเรียนรายวิชา เลือกวิชาที่จะกรอก คลิ๊ก กรอกเกรด ไอคอน ดินสอ เพื่อกรอกเกรดนักศึกษารายบุคคล ใส่คะแนน และเลือกเกรดของนักศึกษา ระบบจะบันทึกอัตโนมัติ
  2. ออกจากหน้ากรอกเกรด Download file Excel 1 รายชื่อนักศึกษาเป็นภาษาไทย 2 รายชื่อนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่ออาจารย์กรอกเกรดนักศึกษาแล้ว ไฟล์นี้จะมีเกรดนักศึกษาแล้ว
  3. อาจารย์กรอกคะแนนดิบลงในไฟล์ Excel โดยอาจจะ copy & paste มาจากไฟล์คะแนนของอาจารย์ได้ ซึ่งจะต้อง save ไฟล์ในรูปแบบ Excel workbook ระบบจะ Save file ในรูปแบบ Webpage
  4. แก้ไข font ทั้งหมด ในรูปแบบ Th Saraban PSK 16 ปรับรูปแบบหน้าให้สวยงาม
  5. พริ้นใบปะหน้าเกรด โดยคลิ๊ก ไอคอน พริ้นเตอร์ ใส่ช่วงคะแนนแต่ละเกรด
  6. พริ้น ใบปะหน้า และใบรายงานเกรดนักศึกษาให้ คณบดี กรรมการสอบไล่ ลงนาม ก่อนส่งเกรดทั้งหมดให้งานทะเบียนลำปาง

คู่มือการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับอาจารย์

การกรอกเกรด ตั้งแต่หน้า 24 เป็นต้นไป

http://doc.nation.ac.th/roongrut/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf

เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:ด้านการวิจัย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.