การเปลี่ยนระบบในการตรวจกระดาษคำตอบ NTU English Progress Test

KM ศูนย์เนชั่นบางนา

เรื่อง การเปลี่ยนระบบในการตรวจกระดาษคำตอบ NTU English Progress Test

จากการที่ศูนย์เนชั่นบางนามีนโยบายให้มีการปรับระบบในการตรวจข้อสอบ  NTU English Progress Test ใหม่ เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ลดภาระงานและค่าใช้จ่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ดิฉัน จึงได้เปลี่ยนวิธีการจากการตรวจด้วยมือ เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนแทน และทำการออกแบบกระดาษข้อสอบขึ้นมาใหม่

โดยดิฉันขอสรุปขั้นตอนสั้นๆและข้อแนะนำดังนี้

  1. โปรแกรมที่ใช้มีดังนี้ Form Scanner, XnConvert, GhostScript, Excel
  2. นำกระดาษคำตอบที่ได้เข้าเครื่องแสกน ให้บันทึกไฟลล์ในรูปแบบตระกูล .JPEG หากบันทึกเป็น .PDF ไฟลล์ให้นำมา convert กับโปรแกรม XnConvert ก่อน
  3. นำไฟลล์ภาพมา convert กับโปรแกรม Form Scanner และ export ออกมาเป็น Excel ไฟลล์
  4. สร้างสูตรและเฉลยใน Excel อีกไฟลล์ และนำคำตอบที่ export มาจากโปรแกรม Form Scanner มาวางลงในไฟลล์เฉลย จากนั้นทำการค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง และบันทึกผล

ข้อแนะนำในการใช้กระดาษคำตอบเพื่อตรวจด้วยเครื่องสแกน

  1. ผู้เข้าสอบเขียนรายละเอียดทุกส่วนในกระดาษคำตอบ
  2. ผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบไม่ขีดเขียนสิ่งอื่นใดนอกจากที่ระบุ ลงในกระดาษคำตอบ,ให้ปั๊มเลขที่นั่งสอบภายในกรอกที่กำหนดให้
  3. หากจำเป็นต้องมีการเซ็นต์กำกับการขาดสอบของนักศึกษาในกระดาษคำตอบ ห้ามไม่ให้ลายเซ็นต์เลยออกนอกกรอบของกระดาษคำตอบที่กำหนด
  4. แนะนำให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีดำ เท่านั้นในการทำข้อสอบ
  5. ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการ (รหัสนักศึกษา, คำตอบทุกข้อ) ให้ดำเต็มวง
  6. ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้หมึกลบคำผิดลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่ (ในหนึ่งข้อ ระบายได้เพียง 1 วงกลมเท่านั้น)

 

อ.ฑิเตชา พรมสุ (อ.กี้)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.