การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

โดย ดร.สุจิรา หาผล เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


การเขียนบทความทางวิชาการ

วัตถุประสงค์
1. การนำเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียน
2. เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บนพื้นฐานของวิชาการในเรื่องนั้นๆ
3. หรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วิชาการในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
4. หรือเพื่อตั้งคำถามหรือประเด็นใหม่ๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไป

Capture

ลักษณะสำคัญของบทความทางวิชาการ
1.  มีการนำเสนอความรู้
2.  มีการวิเคราะห์  วิจารณ์  ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นสำคัญ
3.  มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม
4.  มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง
5.  มีการอภิปรายให้แนวคิด  แนวทางในการนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

Capture2

ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ
1.  ส่วนนำ
2.  ส่วนสาระสำคัญของเรื่อง
3.  ส่วนสรุป
4.  ส่วนอ้างอิง

Capture3

การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการให้กลุ่มผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการในกลุ่มสาขาเดียวกันได้รับรู้ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการเฉพาะสาขานั้นๆ
ลักษณะการเขียน ควรครอบคลุมส่วนประกอบหัวข้อต่างๆ ชัดเจน ภาษากระชับ ตรงประเด็น ลำดับต่อเนื่อง นำเสนอความคิดใหม่ ๆ ให้ปรากฏ

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน KM:คณะสังคมศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.