การนำฐานข้อมูล NorthWind มาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน

อ.เกศริน อินเพลา เล่าให้ฟังว่าได้จัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษาด้วยการนำฐานข้อมูล NorthWind มาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา CPSC 322 ระบบฐานข้อมูล (Database System) มีวัตถุประสงค์ (Objectives) 3 ข้อ คือ 1) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 2) เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม 3) เพื่อให้นิสิตสามารถติดตั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และสร้างฐานข้อมูล NorthWind บนระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

          โดยมีกระบวนการ (Process) ดังนี้ 1) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational  Database) และการนอร์มัลไลเซซัน (Normalization) 2) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Databse Management System: DBMS) ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่มีลิขสิทธิ์ และโอเพนซอร์ท และให้นิสิตทำรายงานเกี่ยวโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล ตามที่นิสิตสนใจโดยให้ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง การสร้างฐานข้อมูล การกำหนดสิทธ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และการเรียกใช้งานฐานข้อมูลผ่านคำสั่ง SQL พร้อมทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่นิสิตสนใจ.. โปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ 3) ให้นิสิตประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล NorthWind ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบนโปรแกรม Microsoft Access โดยนำโครงสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวไปสร้างบนโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL

สรุปผลการจัดการเรียนการสอน พบว่า 1) นิสิตมีความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล2) นิสิตสามารถออกแบบฐานข้อมูลตามที่นิสิตสนใจ และประยุกต์ใช้โปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้ 3) นิสิตสามารถสร้างฐานข้อมูล NorthWind บนโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้

database

database

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:ด้านการวิจัย, คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.