รายงานวิธีการสอนแบบ Flipped Class Room รศ.มาลี เอื้ออำนวย

หลักการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุ สารพิษ และมีภาวะฉุกเฉินในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ลิงค์เอกสาร
http://blog.nation.ac.th/pdfup/docs/doc_178999197020240625_131826.pdf

ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะพยาบาลศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร