หลักการเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาล

โครงการการพัฒนาโครงการวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566
โดย รศ.มาลี เอื้ออำนวย

ลิงค์เอกสาร
http://blog.nation.ac.th/pdfup/docs/doc_80597025320240625_131857.pdf

ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะพยาบาลศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น