คลังเก็บป้ายกำกับ: co-op

ที่มจร.ลำปาง และอบรมระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

ประชุมร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2555”

อาจารย์ ดร.สุจิรา หาผล และคณะกรรมการกิจก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น