คลังเก็บผู้เขียน: ball

อะไรละที่จะเป็น 100% ของชีวิตคุณ

ถ้าหากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว A B C D … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา, ทั่วไป, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น

อาจารย์วราภร เรือนยศ ประธานคณะกรรมการส่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | 1 ความเห็น

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

อาจารย์วราภรณ์ เรือนยศ และอาจารย์จากมหาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2555”

อาจารย์ ดร.สุจิรา หาผล และคณะกรรมการกิจก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น