คลังเก็บผู้เขียน: supattra

KM เครื่องมือช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) Logical Framework, Outcome Mapping และ Outcome Chain. ดร.ธีร์ คันโททอง

http://doc.nation.ac.th/secretary_commar … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:คณะนิเทศศาสตร์, การส่งเสริมงานวิจัยในคณะวิชา, การส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | ใส่ความเห็น

KM การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ดร.ธีร์ คันโททอง

สำหรับการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สถานศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, งานวิจัยและบริการวิชาการ | ใส่ความเห็น

การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้านการรับใช้สังคม ดร.ธีร์ คันโททอง

สำหรับทุกคนที่เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:คณะนิเทศศาสตร์, การส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | ใส่ความเห็น