เลือก ไม่เลือก หรือเลือกไม่ถูก

เลือกเกิดก็ไม่ได้ เลือกตายก็ไม่ได้
เลือกใช้ชีวิตได้ และไม่เลือกก็ทำได้

สำหรับผมแล้ว technology คือ ดาบ

ปีนี้ องค์กรในภาคเหนือคงไม่ทุ่มงบประมาณ
ทำโครงการ ลดโลกร้อนแน่
เพราะมีปัญหาเฉพาะหน้า .. เพียบ
ด่านแรกก่อนเลย คือ ไม่เผาป่า
ทำให้ชาวบ้านกลัวควันก่อน เป็นอันดับแรก
เพราะถ้าไม่กลัวควัน เขาก็คงเผาต่อไปเรื่อง ๆ

ต้องลุ้นว่าปีหน้าชาวบ้านจะเลือกอะไร
ระหว่างเผา กับไม่เผา

Tags: , ,

Leave a Reply

*