Posts Tagged ‘selection’

เลือก ไม่เลือก หรือเลือกไม่ถูก

Sunday, April 1st, 2012

เลือกเกิดก็ไม่ได้ เลือกตายก็ไม่ได้
เลือกใช้ชีวิตได้ และไม่เลือกก็ทำได้

สำหรับผมแล้ว technology คือ ดาบ

ปีนี้ องค์กรในภาคเหนือคงไม่ทุ่มงบประมาณ
ทำโครงการ ลดโลกร้อนแน่
เพราะมีปัญหาเฉพาะหน้า .. เพียบ
ด่านแรกก่อนเลย คือ ไม่เผาป่า
ทำให้ชาวบ้านกลัวควันก่อน เป็นอันดับแรก
เพราะถ้าไม่กลัวควัน เขาก็คงเผาต่อไปเรื่อง ๆ

ต้องลุ้นว่าปีหน้าชาวบ้านจะเลือกอะไร
ระหว่างเผา กับไม่เผา